Šta je overdraft i kako može pomoći vašem poslovanju

Poslovanje na nemirnom moru tržišta uslovljava da ponekad čak i najbolje vođen biznis može imati potrebu za dodatnim novčanim sredstavima zbog obezbjeđenja likvidnosti na kratak rok. Razlozi mogu biti različiti: kašnjenje kupaca u plaćanju obaveza, ostvarenje benefita od dobavljača po osnovu avansnog plaćanja ili narudžbe veće količine robe, nepredviđenih obaveza prema državi, kreditorima i slično.

Kako bi neizvjesnost poslovanja i rizik od nelikvidnosti sveli na minimum, banke su za preduzeća osmislile posebnu ponudu, rezervu likvidnosti na računu ili overdraft. U ovom blog postu ću vam približiti na koji način ova opcija može pomoći poslovanju vaše kompanije.

Šta je overdraft?

Overdraft limit se određuje u dogovoru sa vašim savjetnikom u banci

Overdraft kredit (u praksi se često naziva i minus po računu) za preduzeća predstavlja mogućnost da se vrši plaćanje i iznad raspoloživog stanja na računu, do određenog limita. Overdraft limit se određuje u dogovoru sa vašim savjetnikom u banci, a na osnovu prometa na računu, kao i boniteta vaše kompanije.

Prvi overdraft kredit odobrila je Royal Bank of Scotland u Velikoj Britaniji,1728. godine. Trgovac William Hog je zbog problema balansiranja svojih računa uspio da ispregovara sa novoosnovanom bankom da mu dozvoli da podigne novac sa svog “praznog” računa kako bi mogao da plati dugove prije nego što primi uplate. Ubrzo su, brojne banke, uvidjeviši prednosti ovog sistema, za klijente uvele ovu inovaciju kao sastavni dio svojih usluga.

Da li je ovo efektivan način finansiranja potreba mog biznisa?

Overdraft krediti su kratkoročan izvor sredstava i služe za pokrivanje kratkoročnih obaveza, a ne i za investicije ili nabavku osnovnih sredstava.

Ukoliko se vaša kompanija previše često oslanja na overdraft kredit kako bi održala likvidnost, to može biti znak upozorenja da postoje problem s tokovima gotovine koje imate i koje treba detaljno analizirati i adekvatno riješiti.

Kako funkcioniše rezerva likvidnosti?

Aktiviranje overdraft kredita znači da kompanija može da plaća prispjele fakture iako nema svojih sredstava na računu. Korišćenje ove vrste kreditiranja je povoljno jer klijentu omogućava dostupnost sredstava u svakom trenutku za svakodnevne potrebe poslovanja.

Omogućava vam da platite obaveze vaše kompanije na vrijeme

Svaki priliv po transakcionom računu za nacionalni platni promet smanjuje iskorišćeni iznos overdrafta koji je ponovo dostupan klijentu po potrebi. Omogućava vam da platite obaveze vaše kompanije na vrijeme i da očuvate stabilan tok gotovine.

Prednosti i mane overdraft kredita

Prednosti overdraft kredita su brojne:

  • Overdraft kredit se odobrava na rok od 12 mjeseci
  • Može se koristiti i vraćati više puta do datuma dospijeća
  • Nakon odobrenja, dostupan je klijentu u svakom momentu bez posebne najave Banci i može ga koristiti po svom nahođenju
  • Kamata se plaća isključivo na iskorišćeni iznos i u tom smislu omogućava upravljanja ovim troškom
  • Svaki priliv na računu smanjuje iskorišćenost overdrafta koji je ponovo klijentu dostupan po potrebi i ne postoji mjesečna obaveza vraćanja glavnice duga

Banke nude overdraft kredite po vrlo konkurentnim cijenama, što može predstavljati efektivan način da se pokriju privremeni i povremeni problemi likvidnosti. Međutim, važno je biti svjestan i nedostataka koje sa sobom nosi ovakvo rješavanje problema likvidnosti kako biste donijeli ispravnu odluku.

  • Kamatne stope za ovu vrstu pozajmice su uglavnom više u odnosu na klasične kredite, pa overdraft treba koristiti samo za rješavanje kratkoročnih problema finansiranja.

Ukoliko vam je potrebna dodatna sigurnost u vidu overdrafta kako biste relaksirano upravljali fluktuacijama vašeg toka gotovine, možete pogledati i našu ponudu ovdje.

Nadam se da sam vam približio šta zapravo predstavlja ovaj, ponekad veoma važan, kreditni instrument, kao i u kojim slučajevima on predstavlja povoljno sredstvo finansiranja. Za više informacija iz oblasti bankarstva i finansija, pratite naš blog.

Autor: ivan Vrbica, direktor Direkcije podrške prodaji, Sektor privrede

Izvor: blog Erste banke

Check Also

Kompanija MTEL apsolutni lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori

Kompanija MTEL 15 godina rada proslavlja uz poslovne rezultate koji pokazuju da su proteklih osam …

Leave a Reply

Your email address will not be published.