Lovćen osiguranje uspješno započelo poslovnu godinu

Triglav grupa je u prva tri mjeseca ove godine dobro poslovala u skladu sa strateškim usmjerenjima. Neto dobit Grupe je iznosila 22,3 miliona eura. Fakturisana konsolidovana bruto premija osiguranja i saosiguranja iznosila je 281 milion eura, što je 8 % više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije je ostvaren na svih sedam osiguravajućih tržišta Grupe i na svim poslovnim segmentima osiguravajuće djelatnosti Grupe, kao i na području životnih osiguranja i to za čak 10 %.

Kombinovani koeficijent je povoljan i niži od svoje ciljne dugoročne strateške prosječne vrijednosti. U prvom kvartalu poslovne 2017. godine Lovćen osiguranje AD, u ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja ima vodeću poziciju sa tržišnim udjelom od 38.3%, dok je u strukturi bruto premije neživotnih osiguranja udio Lovćen osiguranja  46,2%. Lovćen životna osiguranja AD su u prvom kvartalu ostavarila učešće od 11,0% od bruto premije životnih osiguranja u Crnoj Gori. Na ukupnom tržištu osiguranja Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen životna osiguranja AD i Lovćen auto AD) kao član Triglav grupe povećala je udio za 1,4 procentna poena i sada iznosi 40,2%.

Poslovni rezultati u prvom tromjesečju ove godine su dobri. Neto dobit Triglav grupe iznosi 22,3 miliona eura (lani u istom periodu 22,6 milona), dobit prije oporezovanja iznosi 25,5 miliona (u poređenju sa lani kad je iznosila 28,2 miliona).

Rast premija na svim tržištima i na sva tri segmenta osiguranja. Fakturisana konsolidovana premija osiguranja i saosiguranja iznosi 281 milion eura, što je za 22 miliona odnosno za 8 % više nego u istom periodu lani. Rast premije osiguranja ostvaren je na svim poslovnim segmentima osiguravajuće djelatnosti Triglav grupe. U najvećem segmentu, u osiguravanju imovine, premija se povećala za 8 %, u segmentu zdravstvenih osiguranja za 13 %. Ove je godine zabilježen i poboljšani trend kod premija životnih osiguranja i ostvaren je rast od čak 10 %. Dobar rezultat posljedica je uspješnog zadržavanja sredstava iz polisa doživljenja i viših uplata premije.

Rast premija ostvaren je na svih sedam osiguravajućih tržišta Grupe. U Sloveniji je Zavarovalnica Triglav fakturisala za 8 % više premije nego protekle godine u istom periodu, a druge dvije osiguravajuće kuće Triglav, Zdravstvena zavarovalnica i Skupna pokojninska družba, ostvarile su rast premija od 13 % odnosno od 1 %. Prosječni rast premija na tržištima izvan Slovenije iznosio je 15 %. Najveći rast od 38 % ostvaren je na srpskom tržištu.

Štetni događaji, povoljan kombinovani koeficijent. Masovnih štetnih događaja u prvom tromjesečju nije bilo. Bruto iznosi šteta viši su za 3 %, ali oni su posljedica povećanja samog portfelja i učestalosti šteta. Zbog povećanog koeficijenta šteta povećan je i kombinovani koeficijent te iznosi 92,7 %. Vrijednost u toj visini je povoljna i niža od njegove ciljne dugoročne strateške prosječne vrijednosti.

Uticaj kamatnih stopa na prinose od finansijskih ulaganja. I ove godine finansijska tržišta ostaju u situaciji niskih odnosno nultih kamatnih stopa i visoke volatilnosti tečaja akcija. Kratkoročno se ne očekuje vidljivo poboljšanje prilika. Tromjesečni rezultati pokazuju više vrijednosti prinosa od finansijskih ulaganja Triglav grupe nego lani, što je posljedica prvenstveno jednokratnih događaja evidentiranih u prošloj godini. Grupa ove godine i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicione politike. Njen portfolio u prevladavajućoj mjeri čine prvorazredne državne obveznice, a Grupa u okviru investicione politike sprovodi određena prilagođavanja udjela pojednih ulaganja u portfoliju.

Finansijska snaga i stabilnost. U odnosu na kraj godine 2016. kapital Grupe se povećao za 2 % na 759,6 miliona eura, dok su se tehničke rezerve povećale za 3 % na 2.740,6 miliona eura. Nivo kapitala u odnosu na postavljena strateška usmjerenja na odgovarajući način prevazilazi određeni nivo preuzetih rizika. Detalji o finansijskom poslovanju, solventnosti i adekvatnosti kapitala Grupe krajem 2016. godine biće vidljivi u novoj formi izvještaja, koju određuje zakonodavstvo na sektoru Solventnosti II. Izvještaj o Grupi biće objavljen u zakonskom roku do 1. jula ove godine.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »S novom strategijom pretvaramo se u grupu koja razvija nove načine poslovanja koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja, a ujedno poslujemo profitabilno i bezbjedno. U centar svih aktivnosti još izrazitije postavljamo svoje klijente i njihove potrebe. S poslovanjem u prvom tromjesečju smo zadovoljni. Grupa je u poređenju s istim periodom lani povećala svoj portfolio, privukla nove klijente, proširila obim osiguranja kod postojećih klijenata i ostvarila dobre poslovne rezultate. Uzimajući u obzir predviđene prilike poslovanja do kraja godine, ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit Triglav grupe prije oporezivanja biti ostvarena u planiranom rasponu između 70 i 80 miliona eura.«

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *