Kasa Glavnog grada u minusu četiri miliona eura

Glavni grad je prošle godine za otplatu dugova potrošio 5.012. 217 miliona eura, što je za 82, 06 odsto više od planiranog.

Od tog iznosa je za otplatu duga za kredite i hartije od vrijednosti utrošen 2, 1 milion, rashode iz prethodne godine 208.581 i otplatu ostalih obaveza 2, 7 miliona eura.

U završnom računu budžeta Glavnog grada za 2016. godinu, koji će se naći pred odbornicima 9. maja, navedeno je da je po osnovu pravosnažnih sudskih presuda Nikoli Siništaju isplaćeno 409.509 eura, Živku Raičkoviću 390.172, firmi “Simbol” 318.309, Jovu Šuškavčeviću 71.306 eura…

Glavni grad je, kako se navodi u dokumentu, prošle godine ostvario ukupan prihod od 47.492.000 eura, dok su izdaci iznosili 51.024.324 eura.

Godinu ranije primici grada su iznosili 49.706.698 eura, a izdaci 44.944.321 euro.

U završnom računu budžeta Glavnog grada istaknuto je da je razlika od 9.971.680 eura prenijeta kao početni depozit budžeta Podgorice za 2016. godinu.

Od sopstvenih prihoda Glavni grad je zaradio 36,4 miliona eura, ustupljenih 10,6 miliona, a od transfera i donacija 325.535 eura.

U dokumentu, o kome će se odbornici gradske Skupštine izjasniti 9. maja, navodi se da je od najznačajnijih sopstvenih prihoda, koje čine naknada za komunalno opremanje zemljišta  prihodovano 9,6 miliona, prirez porezu na dohodak fizičkih lica – 9,5 miliona, porez na nepokretnost – 7,2 miliona i prihod od imovine – 3,7 miliona.

Od ustupljenih prihoda,  porez na dohodak fizičkih lica koji je na kraju prošle godine iznosio 7,9 miliona eura, i porez na promet nepokretnosti koji je iznosio 2,1 milion eura.

Kada je riječ o izdacima,  na tekuće izdatke je utrošeno 28,1 milion eura, otplatu duga 5 miliona, sredstva rezervi 286.175  i kapitalne izdatke 17,6 miliona eura.

Za bruto zarade zaposlenih prošle godine potrošeno je 9,2 miliona eura.

Sudski sporovi preko 20 miliona

U izvještaju završnog računa za prošlu godinu, navodi se da je na 31. decembar 2016. godine ukupna vrijednost sudskih sporova, koji se vode protiv Glavnog grada 27.316.381 euro.

“Jedan dio tužbi na prvostepenom ročištu presuđen je u korist Glavnog grada, a radi se o iznosu  1.871.725 eura. Za dio tužbi  nastala je apsolutna zastara, odnosno za  5.681.360 eura”, navedeno je u izvještaju revizorske kuće. Istaknuto je da revizor nije u mogućnosti da sagleda eventualne efekte predmetnih tužbi na budžet Glavnog grada za naredni period.

Revizorska kuća „UHY Mont audit”,  upozorila je prije nekoliko godina da bi na osnovu tužbi protiv Glavnog grada u narednom periodu, moglo da dođe do značajnog odliva sredstava iz budžeta Glavnog grada”.

Utvrdili su u reviziji završnog računa, da je na 31. decembar 2013. godine, vrijednost sporova pokrenutih protiv Glavnog grada bez sudskih troškova, bio  26.705.473 eura

Revizorska kuća dala pozitivno mišljenje za završni račun

Revizorska kuća “HLB MONT AUDIT” je dala pozitivno mišljenje na završni račun budžeta Glavnog grada za prošlu godinu.

U izvještaju revizora navodi se da je  prošle godine iz budžeta Glavnog grada izdvojeno 51.147 eura za usluge objavljivanja odluka, nacrta, oglasa i akata, a 38.561 euro  za stručno usavršavanje, koje obuhvata izdatke za kotizaciju za seminare, troškove kursa za stručno osposobljavabnje i ostalo.

Za proslavu Dana oslobođenja je, između ostalog, potrošeno 16.419 eura, protokol – 13.455, troškove kuhinje i restorana 63.797 eura, održavanje video nadzora 9.424 eura.

Vijesti online

Check Also

OPEC+ razmatra smanjenje proizvodnje za čak dva miliona barela dnevno

Grupa OPEC+ razmatra najveće smanjenje proizvodnje od 2020. godine, pokušavajući da tako primiri cijene nafte …

Leave a Reply

Your email address will not be published.