Luka Bar

Sindikat Luke bar podnio krivičnu prijavu protiv Tenderske komisije

Sindikalna organizacija Luke Bar podnijela je krivičnu prijavu specijalnom državnom tužiocu protiv članova Tenderske komisije za privatizaciju te kompanije.

Sindikalci terete članove komisije za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja “sa ciljem sticanja značajne imovinske koristi na strani kupca kao trećeg lica”. U dopisu SDT-u proslijeđenom 31. marta, sindikalci krivičnu prijavu obrazlažu osnovanom sumnjom da su članovi komisije nepoštovanjem rokova objavljivanja tendera onemogućili transparentnost postupka prodaje i učešće više zainteresovanih kupaca.

Sumnje na nezakonitosti postoje zbog toga što je predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović bio u posjeti OTL-u prija raspisivanja tendera, kao i da je tek naknadno sa velikim kašnjenjem tender objavljen u međunarodnoj štampi.

Time je, tvrde sindikalci, onemogućeno postizanje veće prodajne cijene za dio državnog paketa akcija Luke “sa potencijalnom mogućnošću nastanka štete na strani prodavca”.

Sindikalci ukazuju da tender ska komisija shodno Uredbi o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera sprovodi tenderski postupak uz obavezu objavljivanja tendera u međunarodnoj štampi.

“Tenderska komisija je mimo datih ovlašćenja iz ove uredbe oglas u Financial Times-u international objavila drugog decembra 2016. sa 21. decembrom kao krajnjim rokom za podnošenje ponuda. To je, protivno uredbi, skratilo rok za 11 dana. Sindikalna organizacija Luke Bar kao zainteresovana strana u postupku privatizacije, ukazivala je tenderskoj komisji na nepravilnost u dijelu skraćivanja rokova, a time i za transparentnost postupka”, navođeno je u krivičnoj prijavi.

Prema istim navodima, krovna međunarodna organizacija lučkih radnika Međunarodni savjet dokera (IDC) u pismu tenderskoj komisiji 15. marta ukazuje na neregularnost postupka prodaje luke “neosnovanim skraćenjem roka za dostavljanje ponude”.

Uz prijavu, sindikalci su SDT-u priložili javni poziv tenderske komisije, svoje dopise tenderskoj komisiji i njenom predsjedniku Vujoviću, dopis IDC i zaljučak IO sindikata o obavezi podnošenja krivične prijave.

Sindikalci Luke Bar su 31. marta pisanim putem pozvali i Savjet za privatizaciju da koristeći svoju kontrolnu funkciju preduzme odgovarajuće mjere za zaštitu javnog interesa i interesa zaposlenih.

(Cijeli tekst u današnjim Vijestima)

 

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *