Svjetska banka dala preporuke Centralnoj banci da pojača kontrolu bankarskog sektora

Preporuka Svjetske banke da treba pojačati kontrolu bankarskog sektora ne znači daje ona sada nedovoljna. Primjedba da je rasprostranjeno kreditiranje povezanih lica nije usmjerena na kršenje propisa, kazali su Pobjedi iz Centralne banke, komentarišući preporuke iz Vašingtona, koje su predstavljene prije nekoliko dana.

Svjetska banka je, između ostalog, ocijenila da treba pojačati kontrolu bankarskog sektora, kritikovala je rasprostranjenost kreditiranja povezanih lica, naročito kod banaka u domaćem vlasništvu, za koje tvrdi da pate od slabog korporativnog upravljanja. Iz Vašingtona je ocijenjeno da je Crna Gora premaleno tržište za postojećih 15 banaka.

Bazel

Iz CBCG su naveli da kontinuirano kontrolišu bankarski sektor i ocijenili da se preporuka o pojačanju kontrole odnosi na instrumente i mehanizme koji se zasnivaju na principima i standardima unaprijeđene kontrole po “Bazelskim standardima III”.

U toku je implementacija standarda Bazel III u domaći regulatorni okvir kojim se uređuje poslovanje banaka, a CBCG je upoznala Svjetsku banku da je u toku priprema novog zakona o bankama i podzakonske regulative, uz učešće konsultanata iz EU. Ovim se garantuje puna usklađenost nacionalnog regulatornog okvira sa direktivama EU u oblasti poslovanja banaka kazali su našoj redakciji i dodali da je SB podržala planove CBCG u ovom segmentu. Istakli su da je “rasprostranjenost kreditiranja povezanih lica, naročito kod banaka u domaćem vlasništvu predmet kontinuirane kontrole.

“Ovaj oblik kreditiranja je u cjelosti uređen zakonskim i podzakonskim aktima. Primjedbe Svjetske banke nijesu usmjerene na kršenje ovih propisa, koji su adekvatno uspostavljeni i u skladu su sa međunarodnim propisima”, ocijenili su iz CBCG.

Na ocjenu SB da ove banke pate od slabog korporativnog upravljanja iz CBCG odgovoraju daje to sporadična pojava.

“U tim slučajevima CBCG uvijek preduzima adekvatne mjere. Unapređenje modela korporativnog upravljanja u bankama biće dio nove regulative u skladu sa najnaprednijim međunarodnim praksama”, najavili su iz CBCG.

Licence

Komentarišući ocjenu Svjetske banke o velikom broju banaka iz CBCG su kazali da je to rezultat otvorene ekonomije i slobodnog tržišta, u skladu sa ustavnim principima na kojima je uspostavljen ekonomski sistem.

“CBCG cijeni i odlučuje o licenciranju banaka u skladu sa direktivama EU, strogo vodeći računa o reputaciji i referentnosti osnivača, uključujući ocjenu o porijeklu i sigurnosti izvora sredstava osnivača. Svjetska banka nije imala primjedbi na pristup CBCG u postupku izdavanja licenci za banke“, naveli su iz CBCG, gdje smatraju da se konstatacija o velikom broju banaka ne odnosi na postupanja CBCG u primjeni kriterijuma za ocjenu ispunjenosti uslova za rad.

“Ta se konstatacija odnosi na određena tržišna ograničenja koja mogu uticati na profitabilnost manjih banaka. Ovim se, međutim, ne ugrožava stabilnost i sigurnost sistema. Naprotiv, tržišna konkurencija ima i pozitivne efekte, sa aspekta pada kamatnih stopa i jeftinijih usluga banaka”, smatraju u Centralnoj banci.

Preporuka da se prate tri banke

Iz Centralne banke Pobjedi su kazali da je SB ocijenila da su “sa aspekta loših kredita (NPL) najosjetljivije tri banke, koje i dalje povećavaju svoj udio na tržištu, ali umjerenije.

“Svjetska banka pozitivno je ocijenila trend smanjenja NPL. Ocjena za tri banke koje imaju najveće učešće NPL-a u kreditnom portfoliju je samo konstatacija kojom se CBCG usmjerava na obraćanje posebne pažnje”,  kazali su iz CBCG, ne pominjući o kojim se bankama radi.

Podsjetili su da od 2014. intenzivno sprovode aktivnosti za dalje snižavanje nivoa loših kredita.

“Banke su obavezne da kvartalno izvještavaju CBCG o strategijama za smanjenje NPL-a i operativnim ciljevima za rješavanje svakog pojedinačnog lošeg kredita. Važan korak je i izmjena zakona o sporazumnom restrukturiranju kredita, čime se stvara prostor za dodatno smanjenje nivoa NPL-a”, kazali su iz CBCG i naglasili da je SB u svemu pozitivno ocijenila aktivnosti koje CBCG čini na smanjenju loših kredita.

Pobjeda

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

One comment

  1. Prvo, ovo su izgleda preporuke iz FSAP projekta. To je obicni BS, dok ne dodju inputi od MMF-a kroz SSA. SB je pratilac MMF-u za ovaj projekat, ne vice versa.

    Drugo, licenciranje nema smisla ako prati papire a ne trziste. FSAP se ne bavi trzistem koliko se bavi papirima i strikovima, pa zato CB CG glorifikuje svoje poteze koji su realno ponizili trziste koje je i pored decenisjkih problema/ slabosti, bilo primjetno regulisano da razvija trziste, sto vise nije bar tri godine.

    Trece, CB CG je dobila preporuku da dobro istrazi procjene rizika, jer SB i MMF smatraju da procenat NLP-ova ne odrazava portfelj. Ne moraju biti u pravu, ali imajuci u vidu kako je Zugic slomio sektor za bankarstvo imenovanjima koji nemaju osnova u bankarstvu/finansijama/ekonomiji, onda se ova strogo prudenciona kontrola ne moze sprovoditi dok se stvarno ne osnaze CB CG operativci da rade svoj posao.

    Cetvrto, kada ce CB CG krenuti da ozbiljno razmatra preporuku MMF misije oko banaka koje godinama imaju kvalifikovano misljenje na revizorkse izvjestaje, posto takvo stanje ukazuje na ogranicenosti upravljackih/rukovodecih struktura koje se ne mijenjaju osim kada se dominantni valsnici ne naljute ili otpreme menadzere u drugu banku / drzavu, a to nije pravilan trzisni pristup.

Leave a Reply

Your email address will not be published.