CBCG: Obavezna rezerva banaka 264,5 miliona eura

Obavezna rezerva banaka na kraju februara je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 264,5 miliona eura.

Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računima CBCG u inostranstvu izdvojeno je 47,9 odsto, u zemlji 48,1 odsto, a u obliku državnih zapisa četiri odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, na koji se obračunava obavezna rezerva, na kraju februara bilo je 2,82 milijarde eura, što je 16,2 miliona manje od prosječnog stanja depozita krajem januara. Od ukupnih depozita na one po viđenju odnosi se 55,9 odsto, a na oročene 44,1 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 9,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine, primjenjuje se stopa od 9,5 odsto.

Banke dostavljaju CBCG izvještaje na propisanim obrascima, a obaveznu rezervu izdvajaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji i na račune CBCG u inostranstvu.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća banci mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ta stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćene obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i manje izdvojene obavezne rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku neizdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom CBCG.

Check Also

Šest miliona eura za subvencije na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 24. septembra, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *