Povećanje kamatnih stopa – kraj ere jeftinog novca

Iako je povećanje kamatnih stopa isključivo pravo američkih vlade, takav potez je ključna varijabla za globalnu ekonomiju. Naime, nulte kamatne stope su bile najvažniji faktor u globalnoj ekonomiji tokom proteklih deset godina. Niske kamate su promijenile cijenu novca, diktirale kamate na štednju, omogućile vladama država da pozajmljuju ogromne sume novca i pomjerile granice globalne trgovine.

Prvo, to će označiti kraj ere super jeftinog novca. Fed-ove stope su najvažnije u svijetu, i reper su za stope svake druge finansijske robe. Ako se američke stope vrate na normalan nivo, onda će se mijenjati i cijene novca svuda u svijetu, sem što će se u Japanu i regionu eurozone niske kamatne stope zadržati nešto duže. Analitičari tvrde da će Velika Britanija slijediti SAD, a za njom i Švajcarska, Švedska, Norveška, Kanada i Australija. Pored toga,

  1. Cijena korporativnog duga će rasti.
  2. Rast korporativnog duga će pratiti i rast inflacije. Kratkoročno, inflacija je dobra, ali ako počne da izmiče kontroli, biće problema.
  3. Sa povratkom kamatnih stopa u rasponu 3 do 4 odsto očekuje se da poraste i štednja. Gotovina u banci će donositi razumnu zaradu, pa će stanovništvo opet ulagati na štedne račune. Veća štednja će biti dobra stvar za bankarski i finansijski sektor, kojem su neophodna svježa sredstva, ali je loša za alternativne oblike kreditiranja, poput “peer-to-peer” pozajmica, koje su doživjele pravi procvat u eri niskih kamata.
  4. Za očekivati je i veći budžetski pritisak na vlade. Niske kamatne stope su značile i niske troškove servisiranja državnog duga, ali sa povratkom kamatnih stopa mnoge države će se naći u problemima.
  5. I na kraju, uzavrele trgovinske tenzije između SAD i Evrope će vjerovatno eksplodirati. Dolarov indeks, mjera američke valute u korpi 10 njavažnijih u svijetu, će porasti, naročito u odnosu na euro.

Mnogo slabiji euro će vinuti u nebesa trgovinski suficit EU, koji je već u 2016. godine zabilježio snažan rast. Analitičari smatraju da će povećanje kamatnih stopa, po drugi put, biti prvi korak prema povećanju cijena novca u rasponu 3 do 4 odsto. Povratak kamata na normalu potrajaće oko dvije-tri godine, ali kada se to desi, globalna ekonomija će izgledati značajno drugačije nego danas.

Sinteza

Check Also

Promet na berzi u septembru 873,2 hiljade eura

Ukupan promet na Montenegroberzi u septembru je iznosio 873,22 hiljade eura i bio je 57,27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.