Bankar.me intervju: Slađana Đurović, direktorica HR-a Societe General banke

HR BANKE ORIJENTISAN NA RAZVOJ MLADIH

Veliko znanje iskusnih bankara u kombinaciji sa entuzijazmom i tehničkom pismenošću novih generacija pomaže nam, da se u izazovnom poslovnom okruženju, godinama za redom penjemo na ljestvici uspješnih kompanija, stremeći konstantno samo njenom vrhu, saopštila je za Bankar.me direktorica sektora za upravljanje ljudskim resursima Societe General banke Montenegro Slađana Đurović.

Razvoj mladih ljudi u našoj banci je jedna od strateških uloga HR-a, ali i orijentacija cijele kompanije. Nivo formalnog obrazovanja je naravno veoma važan u izboru kandidata, ali za nas, postoji još jedan podjednako važan aspekat koji pratimo, a to je želja mladih ljudi za daljim razvojem, njihova radoznalost i proaktivnost u ispitivanju sopstvenih profesionalnih granica“, kazala je Đurović.

Na koji način odlučujete gdje ćete djelovati kao društveno odgovorno preduzeće i kroz koje projekte doprinosite društvenoj zajednici?

Societe Generale banka Montenegro se profilisala kao institucija koja podržava zdravstvo, obrazovanje, promoviše inkluziju kao i solidarnost među zaposlenima i prema građanima. Takođe organizujemo akcije usmjerene na zaštitu ili unapređenje životne sredine posmatrajući to i kao zadovoljstvo, ali i osnovni zadatak koji svako od građana pa i naši zaposleni treba da preduzmu u cilju stvaranja boljeg i zdravijeg ambijenta za sve nas u našoj zajednici.

Tradicionalno sarađujemo sa Ministarstvom prosvjete pa početkom svake godine zajedno sa njihovim predstavnicima identifikujemo oblasti u kojima možemo pomoći, kada je u pitanju obrazovanje i pomoć obrazovnim ustanovama. Slična situacija je i kada je zdravstvo u pitanju. Svake godine određujemo iznos kojim u narednoj godini možemo pomoći pojedine zdravstvene ustanove, identifikujući zajedno sa upravom lokalnih domova zdravlja, bolnica i Kliničkim centrom ono što je tim institucijama potrebno u datom trenutku. To se pokazalo kao najbolji pristup jer svi oni znaju šta je krajnje neophodno i koji će medicinski ili dijagnostički aparat najviše koristiti našim građanima. Kao finansijska institucija mi nismo na izvoru tih informacija pa se ovakva saradnja sa institucijama pokazala najdjelotvornijom.
Neizostavno bismo pomenuli i umjetnički projekat Prostor za umjetnost koji je otvoren u upravnoj zgradi banke. U pitanju je izložbeni prostor koji koriste likovni umjetnici. Namijenjen je mladim stvaraocima, radi afirmacije njihovih novih ideja i podrške u daljem stvaralačkom radu.

Imate li povratnu informaciju o efektu vašeg društvenog djelovanja?

Pozitivan stav javnosti prema našim aktivnostima najbolja je potvrda da djelujemo u dobrom pravcu. Brojni pozitivni komentari stižu od naših klijenata i pratilaca na društvenim mrežama. Najmjerodavnija je ipak činjenica da se školska pomagala, kompjuterska oprema kao i medicinski aparati koje doniramo stvarno i koriste u školama i zdravstvenim centrima što je i bio naš cilj.

Da li podržavate obrazovanje mladih i na koji način?

Razvoj mladih ljudi u našoj banci je jedna od strateških uloga HR-a, ali i orijentacija cijele kompanije. Nivo formalnog obrazovanja je naravno veoma važan u izboru kandidata, ali za nas, postoji još jedan podjednako važan aspekat koji pratimo, a to je želja mladih ljudi za daljim razvojem, njihova radoznalost i proaktivnost u ispitivanju sopstvenih profesionalnih granica. Bilo da uđu u bankarski sistem kroz poslove sa klijentima, kroz funkcije podrške, ili kroz neki od tri modela prakse koje omogućavamo, mladi ljudi u našoj banci imaju ogromnu bazu znanja i iskustva na dlanu, obzirom da smo dio svjetski uspješnog sistema. Sem obuka koje obezbjeđuje matična kompanija, studijskih posjeta našim filijalama u regionu, lokalni HR tim aktivno prati potrebe i trendove na tržištu i osmišljava modele razvoja naših zaposlenih na svim nivoima. U prethodnom periodu poseban fokus stavljen je na mlade, takozvanu “milenials” generaciju, koji predstavljaju polovinu naše strukture zaposlenih. Njima su omogućeni razvojni programi poput: Bankar budućnosti (Future proof banker), Program razmjene zaposlenih, Mladi bankar akademija i sl. gdje im se daje šansa da izađu iz okvira svog svakodnevnog posla, nadograde svoje znanje, otkriju nove oblasti interesovanja, daju svoje ideje i u radu sa menadžerima višeg nivoa steknu potrebne vještine koje će im biti komparativna prednost u budućoj karijeri.

Da li su svi zaposleni na neki način uključeni u proces društveno odgovornog djelovanja?

Naši zaposleni tokom cijele godine imaju priliku da se uključe u inicijative koje kompanija podržava i organizuje. Kao dio Societe Generale Grupe usmjereni smo na širenje duha društvene odgovornosti i pomoći lokalnoj zajednici. Mislimo globalno, a djelujemo lokalno kroz aktivnosti poput doniranja krvi, uređivanja dvorišta i prostorija škola i vrtića, tradicionalni novogodišnji bazar za koji zaposleni sami pripremaju slatkiše i prodaju ih u humanitarne svrhe. Neke od ovih ideja pokrenu i sami zaposleni kroz organizacuju SGME Connect, koju oni vode uz finansijsku podršku kompanije, a fokus njihovog rada je na povezivanju kolega kroz razne zabavne aktivnosti i, naravno, društvenoodgovorno djelovanje.

Na koji način ih motivišete u borbi protiv neodgovornog ponašanja?

Poslovna etika i odgovorno ponašanje u našoj kompaniji je uvijek na vrhu liste prioriteta u svemu što radimo. Na tome insistiramo na svim treninzima i obukama, jer želimo da smo prepoznati kao kompanija koja vodi računa o klijentima, lokalnoj zajednici i našim zaposlenima. Procesi unutar banke su prilično jasno definisani, kroz veliki broj procedura i pravilnika, upravo iz razloga da naši zaposleni ne bi bili u nedoumici kako da se postave u određenoj situaciji. Takodje sistem kontrole načina rada zaposlenih je uspostavljen na svakom nivo, kako bi se preventivno djelovalo i kultura neodgovornog ponašanja na vrijeme suzbila. Sem toga, kontinuirano radimo na identifikaciji rizika kao i osvješćivanju zaposlenih da njihovo djelovanje može uticati na imidž kompanije u svakom trenutku. Činjenica da smo mnogo puta nagrađivani, i kao kompanija i kao poslodavac, ide u prilog tezi da smo u lokalnoj zajednici prepoznati kao primjer odgovornog ponašanja, što je i težnja Societe Generale Grupe širom svijeta.

Koliko je organizaciona struktura važna za društveno odgovorno poslovanje?

Organizaciona struktura je jako bitan faktor odgovornog poslovanja. Način razmišljanja i ponašanja najviših hijerarhijskih struktura daje primjer i poruku zaposlenima na nižim nivoima šta se očekuje i kako se kao kompanija želimo pozicionirati. Organizacija banke dizajnirana je s ciljem da se na što efikasniji način zadovolje potrebe naših klijenata s jedne i očekivanja naših vlasnika s druge strane.

Naši timovi sastoje se od različitih obrazovnih profila, godišta, polova, nacionalnosti, jer mi vjerujemo da ta raznolikost donosi uspjeh. Naša organizaciona struktura postavljenja je tako da omogući razmjenu znanja i ideja i donese različit pristup rješavanju problema, kako bismo na potrebe naših klijenata odgovorili što efikasnije. Veliko znanje iskusnih bankara u kombinaciji sa entuzijazmom i tehničkom pismenošću novih generacija pomaže nam, da se u izazovnom poslovnom okruženju, godinama za redom penjemo na ljestvici uspješnih kompanija, stremeći konstantno samo njenom vrhu.

Na što posebno obraćate pažnju kada je riječ o upravljanju ljudskim resursima?

Naši zaposleni su pokretač našeg uspjeha. Stoga je u našoj banci upravljanje ljudskim resursima jedna od strateških funkcija. Zadovoljstvo i motivisanost zaposlenih, iz kojih proističe visoka angažovanost za nas je vitalni faktor uspjeha. Dobri uslovi rada, zdrava radna atmosfera, i afirmativno radno okruženje, koje prepoznaje trud i podstiče razvoj je u fokusu naših nastojanja da budemo među najjatraktivnijim poslodavcima u zemlji. Trudimo se da upravljanje ljudskim resursima ne bude bastion birokratije, da u svoje timove okupimo najbolje kadrove sa crnogorskog tržista, i da obezbijedimo uslove i izazove slične onima koje poslodavci u razvijenijim zemljama pružaju. Mnoštvo kompetencija svih 300 zaposlenih svakodnevno ujedinjujemo u okviru brojne Societe Generale porodice i podstičemo ih da svojim idejama unaprijede naš biznis. Kod nas se ideje i inovacije traže i cijene od samog vrha do dna ljestvice upravljanja u banci, ali istovremeno vodimo računa i o zdravom balansu privatnog i poslovnog života. U prilog tome ide činjenica da smo za naše zaposlene organizovali npr. biznis jogu u prostorijama kompanije na početku i na kraju radnog vremena, omogućili učešće u košarkaškoj biznis ligi, imali smo i takmičenje u vožnji kartinga, turnire u kuglanju, časove plesa i slične, među zaposlenima, veoma popularne aktivnosti. Sem toga kompanija opredjeljuje i budžet za podršku sindikalnim aktivnostima među kojima se često nađu interesantna putovanja i druženja naših zaposlenih.

Autor: Lana Strugar

Check Also

U skupštinsku proceduru ušao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu

U skupštinsku proceduru je juče stigao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu u kojem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *