Ko je novi, a ko više nije na listi blokiranih kompanija na 31.12.2016.godine

Centralna banka Crne Gore objavila je novi spisak pravnih lica i preduzetnika sa blokiranim računima na dan 31.12.2016. godine.

U saradnji sa BI Consulting Montenegro i portalom poslovnih informacija BInfo.me, objavljujemo nekoliko zanimljivih novosti sa novobjavljene liste blokiranih kopanija:

 • 12.009 privrednih subjekata koji su registrovani u CRPS, nalazi se na novoj listi blokiranih,
  • 13 više nego na prethodnom.

Od tog broja:

 • 9.482 su subjekti sa statusom pravnog lica (sa PIB-om),
  • isto kao i i prethodnog mjeseca
 • 2.527 su preduzetnici – fizička lica
  • 13 više nego prethodnog mjeseca
 • 225 je broj novih preduzeća na listi blokiranih koja su blokirana tokom prethodnog mjeseca, a do kraja mjeseca nijesu u uspjeli da izađu iz blokade
 • 225 preduzeća sa prošle liste nijesu više na listi blokiranih, a bili su na prethodnoj listi, na kraju prethodnog mjeseca. Među njima je 41 preduzeća nad kojima je otvoren stečaj ili su obrisani/likvidirani, pa su zbog toga skinuti sa liste blokiranih.

3 najveće nove blokade na listi CBCG od 31. decembra 2016.

Iznos blokade (€) Broj dana u blokadi
‘FLEMER STONE ‘ D.O.O. NIKŠIĆ 566,785,24 12
‘VODOVOD I KANALIZACIJA‘ DANILOVGRAD 187,943.35 26
 ‘CARINE‘ DOO – PODGORICA 143,949.14 2

 

3 najveće skinute blokade aktivnih kompanija sa prethodne liste, koje više nijesu na listi blokiranih CBCG od 31. decembra 2016.

Iznos blokade – prethodna lista(€) Broj dana blokade sa prethodne liste
 MONTENEGRO PREMIER‘ D.O.O. PODGORICA 318,699.22 2
J.U.’CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE‘ CETINJE 264,723.37 120
‘SIMBOL’ D.O.O. PODGORICA 211,626.68 178

NAPOMENA: Lista sa blokiranim pravnim licima i preduzetnicima koja se ne nalaze u evidenciji CRPS-a nijesu analizirana jer njihov status nije regulisan postojećom regulativom.

Check Also

CBCG: Broj novoodobrenih kredita u prvih devet mjeseci za 22 % veći nego u istom periodu prošle godine

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni rast BDP-a od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *