Poreske olakšice za poslodavce koji zaposle lica u okviru biznis zona

Uredbom o biznis zonama, koju je juče usvojila Vlada po prvi put su definisane poreske olakšice koje se odnose isključivo na poslodavce koji zaposle lica u okviru biznis zona.

Korisnik biznis zone ne plaća dio doprinosa koji plaća poslodavac za penzijsko, invalidsko i zdravstveno, osiguranje od nezaposlenosti i doprinose za Fond rada, kao i porez na zarade. Visina olakšica ne može da prelazi maksimalni dozvoljeni intenzitet pomoći od 60 odsto za srednja, odnosno 70 odsto za mala privredna društva, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć, navedeno je u odluci koja je juče objavljena na sajtu Vlade.Olakšice se mogu koristiti najduže pet godina od dana zapošljavanja lica u biznis zoni.

Poslodavac, međutim, obračunava i od plate obustavlja dio doprinosa koje plaća zaposleni. Radi se o 15 odsto za penzijsko, 8,5 odsto za zdravstveno i 0,5 odsto za osiguranje od nezaposlenosti. Osnovicu za obračun doprinosa čini bruto zarada zaposlenog, precizirano je uredbom.

U ovom dokumemtu se navodi da korisnik biznis zone obračunava, obustavlja i zadržava porez ali plaća prirez poreza na dohodak.

Pored ovih korisnik biznis zone ostvaruje pravo i na druge olakšice u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje državna pomoć, s tim što zajedno ne smiju preći najveći dozvoljeni iznos podsticaja, navodi se u odluci.

Uredbom se definišu dvije vrste zona od strateškog i lokalnog značaja. Biznis zone od strateškog značaja mogu se osnovati u opštini koja ima više od 20.000 stanovnika, a površina zone ne može biti manja od 10 hektara. Osnivač može biti država ili jedinica lokalne samouprave.

Nova rješenja će uticati na formiranje jedinstvenog sistema osnivanja i upravljanja biznis zonama od strateškog i lokalnog značaja, što će pojačati interesovanje investitora, doprinijeti povećanju broja malih i srednjih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta, ocijenjeno je na sjednici Vlade.

Pobjeda

Check Also

Klimatske promjene mogle bi teško pogoditi banke u eurozoni

Banke u eurozoni mogu očekivati veće gubitke ako se ne ublaže klimatski rizici, a najveći …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *