Crnagoraput: Stečaj zavisi od štrabaga

Preduzeće Crnagoraput, koje već deset godina nije državno, prezaduženo je i njegova sudbina zavisi isključivo od većinskog vlasnika austrijskog Štrabaga, prema kome imaju najviše obaveza, pokazuje revizorski izvještaj tog preduzeća za 2015. godinu. Društvo ima veći gubitak od kapitala za devet miliona, zbog čega se može reći da mu prijeti stečaj.

Crnagoraput je na dan 31. decembar iskazala gubitak iznad visine kapitala u iznosu od devet miliona i tekuće obvaveze u visini od 20,25 miliona, što je više od tekuće imovine za 14,25 miliona eura. Pored toga, koeficijent solventnosti je 0.645, u 2014. je bio 0.794, što ukazuje da je društvo totalno prezaduženo. Takvo stanje ukazuje na neizvjesnost u poslovanju koje može da izazove sumnju u pogledu mogućnosti društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja piše u izvještaju nezavisnog revizora “Računovodstvo i revizija iz Tivta koji je potpisala revizor Ljerka Momčilović.

Najveći dio obaveza, kako piše u revizorskom izvještaju, odnosi se na matično društvo Štrabag, koje ima 95 odsto akcija Crnagoraputa.

Štrbag, prema izjavi rukovodstva daje podršku Crnagoraputu na način što produžuje rok ugovora o finansiranju i tako ne dovodi u pitanje mogućnost društva da izmiri svoje obaveze u normalnom toku poslovanja. Osim toga, rukovodstvo Crnagoraputa poduzima mjere da ugovorene strane iz kupoprodajnog ugovora ispune preuzete obaveze, kao i da obezbijedi pretpostavke za povećanje obima poslovanja u budućem periodu, piše u izvještaju.

Crnagoraput je prošlu godinu završio sa gubitkom od 2,8 miliona eura, dok je ukupan gubitak na kraju godine bio 21,3 miliona eura. Ukupan kapital umanjen za otkupljene sopstvene akcije iznosio je 12.3 miliona, pa je gubitak iznad kapitala bio devet miliona. U 2014. gubitak je bio 6.3 miliona iznad kapitala.
Osim toga, revizor je skrenuo pažnju na kratkoročne kredite društva u iznosu od 18 miliona.

Od toga se na matično društvo Štrabag odnosi 14,8 miliona, a 3,2 miliona na povezano lice Štrabag DOO Podgorica. U 2014. godini dug prema Štrabagu iz Austrije iznosio je 6,5 miliona. Crnagoraput je od 2008. do 2015. godine zaključilo više aneksa sporazuma o finansiranju sa matičnim i ostalim povezanim licima, kojima je na godišnjem nivou produžavan rok dospijeća i iznos revolving kreditne linije koja je 2008. godine odobrena Crnagoraputu uz primjenu kamatne stope u visini tromjesječnog eurobora plus dva odsto marže i obračunavanje kamata koje su tromjesječno pripisivane kreditnim obavezama. U 2015. društvo je sklopilo novi aneks kojima je nastavljena praksa produženja roka dospijeća kreditnih obaveza do 31.12.2016. godine, piše u izvještaju.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Prodati državni zapisi za pet miliona eura

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati su državni zapisi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *