Da li će Centar Igalo isplatiti HLT fondu 703 hiljade eura

U Privrednom sudu juče je okončana rasprava u sporu po tužbi HLT fonda protiv Centra za odmor i rekreaciju iz Igala od kojeg traži isplatu 703.535 eura, na ime 100.505 akcija (klase COIL) tog društva čija je prosječna vrijednost 2. novembra 2015. godine iznosila sedam eura.

Sudija Milica Popović najavila je presudu u zakonskom roku od mjesec dana i da će je strankama poslati poštom.

Vještak Hamid Šabović i u dodatnom nalazu potvrdio je navedeni iznos potraživanja HLT fonda. Na taj nalaz imao je ozbiljnih prigovora i juče advokat Centra za Igalo Dejan Terzić, koji smatra da je u obračun prosječne vrijednosti cijene akcija ovog društva trebalo uzeti u obzir ukupan broj akcija navedene klase COIL akcija, ali i ukupan broj akcija klase COIG. U tom slučaju prosječna vrijednost akcija ne bi bila sedam eura, nego 1,82 eura, a potraživanje tužioca u ovom sporu 183.197 eura.

Vještak Šabović ostao je, međutim, pri svom nalazu a sudu ostavio da odluči koji bi obračun trebalo uzeti u obzir.

Adbokat HLT fonda Pavle Radonjić nije imao prigovor na nalaz vještaka.

Koja je svrha kupovine akcija u bilo kom društvu, ako mu prosječna vrijednost zavisi od vrijednosti klase akcija koju nije ni posjedovao, istakao je Radonjić.

Direktor društva Prima, koje upravlja HLT fondom bio je još konkretniji.

Ne mogu se miješati jabuke i kruške, niti babe i žabe”, naveo je Joksimović.

Terzić je u završnoj riječi skrenuo pažnju sudu da je tužilac na kraju suprotno odrebi ZPP preinačio tužbeni zahtjev, zahtjevom da sud dodatno obaveže CDA, kad Centar isplati traženi iznos, da akcije HLT-a prenese u vlasništvo tuženog.

Sutkinja Popović dozvolila je dodatno proširenje i konkretizaciju tužbenog zahtjeva, a advokat Radonjić objasnio da je stav dva dodao poučen novom praksom koju je ustanovio Apelacioni sud u sličnim odlukama.

Vijesti

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *