Đuričković: Za devet mjeseci 1,6 miliona putnika i deset hiljada aviona

Na oba aerodromaje za prvih devet mjeseci ove godine zabilježen promet od 1,6 miliona putnika, štoje 12,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, rekao je u intervjuu “Pobjedi” izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković.

On predviđa da do kraja godine bude 1,85 miliona putnika i 12.000 aviona, čime će ovo biti najuspješnija godina u odnosu na fizički obim saobraćaja. Najavio je i da će, nakon rekonstrukcije, tivatski aerodrom moći da opsluži tri miliona putnika godišnje.

U prvih devet mjeseci na aerodromu Podgorica opsluženo je 693.642 putnika, ili za 15,8 odsto više, a u Tivtu 899.287 putnika, ili 9,8 procenata više. Za devet mjeseci je opsluženo 9.997 aviona, što je rast od deset odsto i to 4.672 aviona u Podgorici (rast od 9,2 odsto) i 5.325 aviona u Tivtu (rast od 10,7 odsto ) rekao je Đuričković i naglasio da dvocifren rast broja putnika predstavlja izuzetan uspjeh s obzirom na visoku bazu od 1,65 miliona putnika prošle godine.

POBJEDA: Koliko avio-kompanija saobraća prema Crnoj Gori i da li postoje najave dolaska novih?

ĐURIČKOVIĆ: Iz godine u godinu raste broj avio-kompanija koje saobraćaju prema Crnoj Gori. Na aerodromu Podgorica u prvih devet mjeseci smo opslužili 44, a na tivatskom 43 avio-kompanije. Među njimaje i dosta novih kao što su: Israir Airlines, Metro Jet, TUI Netherland, Royal Flight, Bravo Airways itd. te niskobudžetne Ryanair, Easy Jet i Wizz Air.

Istovremeno, jedan broj kompanija je povećao broj destinacija na kojima saobraća ka i iz Crne Gore. Stalno raste interesovanje avio-kompanija za Crnu Goru, tako da s velikim optimizmom gledamo na dalji rast avio saobraćaja.

POBJEDA: Kada počinje rekonstrukcija tivatskog aerodroma?

ĐURIČKOVIĆ: Preduzeće ACG je u skladu sa procedurom, politikom i pravilima javnih nabavki Evropske banke za obnovu i razvoj angažovalo italijansku kompaniju SPEA Engineering, koja je pripremila idejna rješenja za modernizaciju i rekonstrukciju Aerodroma Tivat.

Na osnovu pripremljene dokumentacije može biti raspisan tender za projektovanje i građenje putničkog terminala, kao i tenderi za pripremu glavnog projekta za manevarske površine i platformu, te parking za vozila, kada budu obezbijeđene sve potrebne saglasnosti nadležnih institucija. Procjenjuje se da bi projekat mogao biti implementiran u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao, a čemu prethodi i priprema glavnog projekta i tenderska procedura.

Na osnovu dokumentacije i analiza kojima preduzeće ACG za sada raspolaže vrijednost investicije je 50 miliona eura. Nakon rekonstrukcije tivatski aerodrom će moći da opsluži oko tri miliona putnika. Projekat obuhvata izgradnju nove putničke zgrade od 12.000 metara kvadratnih, koja će biti integrisana sa postojećom putničkom zgradom od 4.050 kvadrata, a koja će takođe biti rekonstruisana. Projekat podrazumijeva dovoljan broj biznis i VIP salona, te ugostiteljskih, trgovinskih i ostalih sadržaja karakterističnih za aerodrome. Predviđeno je i povećanje broja parking pozicija, poboljšanje infrastrukture, unapređenje kvaliteta i sigurnosti letjenja, svjetlosnih sistema, drenaža, a biće smanjena zauzetost piste, kao i poboljšani ekološki uslovi, pri čemu je vođeno računa i o energetskoj efikasnosti.

POBJEDA: Aerodromi u Podgorici i Tivtu preuzeti su 2003. godine, podsjetite štaje do sada urađeno na njima u tom periodu?

ĐURIČKOVIĆ: Od dana preuzimanja aerodroma država počinje njihov ubrzan i svestran razvoj. U zadatim vremenskim i finansijskim okvirima izgrađeni su novi i rekonstruisani i unaprijeđeni svi kapaciteti na oba aerodroma. Početna ulaganja iznosila su 30 miliona eura na oba aerodroma, a zatim su iz godine u godinu vršena ulaganja u nabavku nove opreme, izgradnju novih sadržaja, osavremenjavanje navigacionih sistema, koja po visini značajno nadilaze početna ulaganja.

POBJEDA: Da li kompanija ove godine posluje pozitivno i kakvoje bilo poslovanje prethodnih godina?

ĐURIČKOVIĆ: I ove kao i svih prethodnih godina Aerodromi Crne Gore će poslovati pozitivno. U periodu od preuzimanja aerodroma uvećana je imovina za više od četiri puta, a sve obaveze prema državi, kreditorima, dobavljačima i zaposlenima se redovno izmiruju. POBJEDA: Kako ocjenjujete vašu cjenovnu politiku, odnosno da li ste cjenovno konkurentni u odnosu na regionalnu konkurenciju? ĐURIČKOVIĆ: U cilju jačanja konkurentnosti aerodromske ponude, a posebno sa stanovišta davanja doprinosa konkurentnosti naše turističke ponude, nastojali smo i uspjeli da cijene aerodromskih usluga držimo među najnižim u Evropi. Kao što se vidi kroz saobraćajne pokazatelje, ova cjenovna politika daje konkretne rezultate.

MA duguje 15 miliona

POBJEDA: Koliko Montenegro erlajnz tenutno duguje Aerodromima Crne Gore?

ĐURIČKOVIĆ: Visoke su njihove obaveze prema ACG i zaključno sa 1. januarom 2016. godine iznose 15 miliona eura. Značajan dio tih obaveza riješen je sporazumima između ACG i MA, kojima je preciziran jasan vremenski okvir u kojem treba da budu izmirene obaveze. Preostali dio duga procesuiran je pred nadležnim državnim organima i očekujemo da će uskoro biti donijete odgovarajuće presude po tom osnovu.

Privatizacija Aerodroma ne može biti sama sebi cilj

POBJEDA: Da li imate novih informacija o privatizaciji Aerodroma i da li smatrate da treba privatizovati tu kompaniju?

ĐURIČKOVIĆ: Privatizacija bilo kog subjekta, pa i ACG ne može biti sama sebi cilj. Za takvu odluku moraju postojati razlozi kao i jasno definisan cilj koji se mora ostvariti. U principu, da bi se donijela takva odluka mora postojati jedan od tri bitna razloga. Prvi je loš menadžment, što nije slučaj u ACG. Drugi je nemogućnost finansiranja sopstvenog razvoja, što takođe nije slučaj sa ACG i treći razlog je kada vlasnik u ovom slučaju država, ima potrebu da obezbijedi sredstva koja bi relocirala u druge za državu veće potrebe, što kada su u pitanju aerodromi, teško može biti slučaj.

Check Also

Road to Investments: Evropsko tržište restriktivno u poređenju sa američkim, Balkanci najviše investiraju u nekretnine

Jedan od najznačajnijih događaja iz oblasti bankarstva i finansija u ovoj godini, konferencija o finansijskom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.