Velike kompanije zapošljavaju preko onlajn testa

Velike kompanije poput Riboka ili Airbnb nove radnike više ne zapošljavaju na klasičan način – intervjuisanjem kandidata. Sad umjesto njih to radi onlajn program Koru.

Koru je program koji je osmislila startap kompanija iz Sijetla 2013 godine. Cilj ovog programa je da odabere najbolje kandidate za konkretnu kompaniju prema njenim konkretnim potrebama, odnosno da ocijeni kako će kandidat moći da doprinese organizaciji.

Prosječna kompanija dobija jako veliki broj prijava koje uglavnom prepolovi na osnovu dva kriterijuma – radno iskustvo i završen fakultet. Na taj način mnogo dobrih kandidata bude otpisano.

Pokazalo se da ta dva kriterijuma nisu dovoljna da se predvide buduće preformanse zaposlenog. Takođe, uskraćuje se mogućnost da ljudi koji imaju različito porijeklo imaju iste šanse, kaže jedna od osnivača programa Kristen hamilton za Buissines insider.

Koru funkcioniše tako što aplikanti za posao moraju da urade onlajn test. Test traje oko 20 minuta, a ocjenjuje osobine ličnosti kao što su strogost, uticaj, timski rad, radoznalost i sposobnost preuzimanja liderske pozicije.

Rezultati kandidata se potom porede sa rezulatima kompanije da bi se utvrdilo da li je kandidat odgovarajući. Test nije univerzalan, već u zavisnosti od potreba i ciljeva komapanije prilagođavaju se njegove preformanse.

Prva faza, pijre nego što zainteresovani za posao počne da popunjava test, osnivači Kore nazivaju uzimanje otisaka pristiju. U toj fazi, zapravo se definiše šta je potrebno kompaniji kada je novi radnik u pitanju. Kada se parametri postave, test je spreman da one koji žele da konkurišu.

Test je podijeljen po sekcijama. Prvi dio je prethodno iskustvo. U dijelu testa koji se zove „stil rada“, kandidati treba da odaberu koji od nekoliko ponuđenih odgovora najviše liči na njih.  Treći korak je „radni scenario“, kojim se ocjenjuje kako potencijalni kandidati rasuđuju u određenim situacijama.

Kandidati dobijaju kratak scenario: radio si naporno cijelu noć da predaš svoj izvještaj šefici koja ga nije ni pogledala, samo ga je bacila i fioku. Šta ćeš da uradiš? – jedno je od pitanja u trećem koraku, sa nekoliko ponuđenih odgovora:

– Da li spuštaš glavu nastavljaš da radiš naporno?
– Da li odlaziš kod njene šefice da se žališ?
– Da li tražiš da razgovaraš sa svojom šeficom?
– Da li odlaziš na pivo sa prijateljima i žališ se šta ti je šefica uradila?

Različiti odgovori na ovo pitanje ukazuju na osobu sa visokom emocionalnom inteligencijom ili možda samosviješću. Do kraja testa, Koru će napraviti svoj profil ličnosti kandidata na osnovu njegovih ličnih karakternih osobina, objašnjavaju autori testa.

Kada završe test, svaki kandidat dobija svoj lični profil koji mu pokazuje koja je njegova najveća snaga. Koru takođe nudi i savjete kako da kandidat popravi one osobine u kojima je najslabije ocijenjen. Na taj način i kandidati koji ne prođu konkurs, imaju koristi od samog rješavanja testa.

Svi oni koji su se prijavili mogu da vide svoj profil na objedinjenoj listi kompanije u kojoj konkurišu za posao. Poslovdavci imaju mogućnost da listu sortiraju prema kriterijumu koji žele bilo da je to „otisak prsta“ kompanije, radno mjesto, prethodno iskustvo ili bilo koji drugi kriterijum.

koru1

Autori testa ne žele da govore o broju onih koji su ga uradili u potrazi za poslom, ali Financial Times piše da ga je do sada koristilo 30.000 ljudi.

Na spisku njihovih klijenata, pored Riboka ili Airbnb, nalaze se i uticajna Dojče banka, Sitibank i mnoge druge svjetske kompanije.

Blic

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *