Kozmetičke izmjene zakona o PIO: Najviše povećali najveće penzije

Izmjenama i dopunama Zakona o PIO, najveće, limitirane penzije povećane su na 1.107,70 eura, dok najniža penzija, nakon povećanja iznosi 121,92 eura.

Od 1. jula najviše penzije povećane su sa 1.107,44 eura na 1.107,7 eura, odnosno za 33,26 eura, što je tri odsto od iznosa najviše penzije koja se isplaćuje u Crnoj Gori, dok su najniže penzije uvećane sa 101,6 na 121,92 eura, odnosno za 220,24 eura, ili za 20 odsto.

Izmjene i dopune Zakona o PIO, kojim je predviđeno povećanje penzija od tri do 20 odsto, stupile su na snagu 1. jula. Povećanje od 20 odsto odnosilo se na penzionere sa najmanjim primanjima od 100 eura, kojih je oko 4,5 hiljada, dok se povećanje od tri odsto odnosi na povećanje ostalih penzija.

Iz Fonda PIO, međutim, nijesu precizirali o kom broju korisnika najniže, odnosno najviše penzije se radi.

Iznos najviše penzije, shodo Zakonu o PIO, definisan je limitiranom vrijednošću ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri. Ovo znači da osiguranik, koji ima limitirani koeficijent četiri i 40 godina penzijskog staža ima penziju 1.075,44 eura, prije usklađivanja. Sa vanrednim usklađivanjem od tri odsto, koje se primjenjuje od 1. jula ove godine, ova penzija iznosi 1.107,7 eura. Obzirom da je obračun penzije za jul u toku, tačan broj ovih korisnika će biti poznat nakon završetka obrade, kazali su “Danu iz Fonda PIO.

Pojasnili su i da je iznos najniže penzije propisan Zakonom o PIO, na način da najniža vrijednost ličnog koeficijenta može iznositi najmanje 0,5, te da je najniža penzije, prije usklađivanja iznosila 101,6 eura, dok je sa vanrednim usklađivanjem, odnosno uvećenjem od 20 odsto ona povećana na 121,92 eura. Takođe, naveli su i da će tačan broj korisnika najniže penzije biti poznat nakon obračuna julske penzije.

Za ukupno povećanje penzija, prema procjeni Vlade potrebno je 6,5 miliona eura, od čega su rashodi za povećanje najnižih penzija 1,5 miliona, a ostatak se odnosi na ostale penzije.

(Cijeli tekst pročitajte u današnjem Danu)

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *