Evropske banke otporne na stres

Testovi na stres, koje je nad više od 51 velikih evropskih banaka sprovela Evropska bankarska agencija (EBA) pokazali su otpornost evropskog bankarskog sistema.

To je prije svega posljedica velikih dokapitalizacija banaka u posljednjih nekoliko godina. Najgore je na testu prošla italijanska Monte dei Paschi, izvještava Indikator.ba

EBA je ove godine za pregled uključila one banke koje imaju najmanje 30 milijardi visoku bilansnu svotu. Zajedno one predstavljaju oko 70 posto ukupne aktive evropskih banaka.

Pregled je počeo u februaru, u odabranim bankama su obavljani samo stres testovi, ali ne i sveobuhvatan pregled koji je EBA s Evropskom centralnom bankom (ECB) obavljala u 130 banaka eurozone i učestvujućim zemljama EU prije uvođenja jedinstvenog nadzornog mehanizma u novembru 2014.

EBA je u objavi rezultata testova napomenula da su opsežne dokapitalizacije u posljednjih nekoliko godina – samo od decembra 2013. je najkvalitniji vlasnički kapital banaka (CET 1) u uzorku porastao na 180 milijardi eura – pokazale otpornost bankarskog sistema u EU kao cjeline.

Odnos CET 1 je sa polaznih 13,2 posto na kraju 2015. godine dva procentna poena viši nego u posljednjem sveevropskom pregledu banaka u 2014. Uz pretpostavku ostvarenja nepovoljnog scenarija do kraja 2018. godine smanjo bi se za 3,8 procenata na 9,4 posto. U apsolutnom iznosu, suma kapitala pala bi sa 1.238 milijardi eura na 970 milijardi.

Kod stres testova ove godine, za razliku od prethodnih, nije bilo prethodnog pregleda kvaliteta aktive, te nije bilo minimalnog praga koji su banke trebale postići da bi prošle testove. ECB kao jedinstveni bankarski nadzornik u eurozoni i drugi bankarski supervizori će tako koristiti rezultate u svojim nadzornim aktivnostima.

ECB, koja kontroliše 37 od 51 banke u uzorku, je nakon objave rezultata napisala da su se banke pokazale otpornijim na šokove u odnosu na pregled u 2014. godini. Sa početnih 13 posto koeficijent CET 1 tih banaka bi pri ostvarenju negativnog scenarija do kraja 2018. pao na 9,1 posto. To je nešto veći pad nego u 2014. godini, ali je konačni odnos veći. Početni količnik je, u stvari, povećan za 1,8 procentnih poena.

Najgore je na testovovima očekivano prošla italijanska banka Monte dei Paschi, koji se suočava sa velikim teškoćama zbog velikog obima loših kredita. Ova banka je u petak dobila zeleno svjetlo za mehanizam spašavanja, kojim bi trebalo značajno da smanji teret loših kredita te je dobila pet milijardi eura svježeg kapitala, po svoj prilici bez državne dokapitalizacije.

Podbacila je i Raiffeisen Zentralbank čiji je odnos CET 1 skliznuo na samo 6,1 posto, po čemu je ova banka rangirana kao treća otpozada.

Indikator

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 7. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *