Dragan Laketić na čelu Odbora direktora CGES- a

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog ekektroprenosnog sistema, jednoglasno je odlučeno da članovi Odbora direktora Kompanije ispred većinskog vlasnika – države budu: Dragan Laketić, Vesna Bracanović, Igor Noveljić i Zoran Rakočević.

Ispred strateškog partnera Terna-Rete Elettrica Nacionale S.p,A, izabrani su Luigi De Francisci i Claudio Marchiori.

Skupština akcionara je usvojila odluku da Jelena Matejić iz JP „Elektromreža Srbije“ bude novi član član Odbora direktora CGES-a .

Na dnevnom redu sedme Skupštine akcionara našla su se najznačajnija pitanja iz rada ove kompanije.

Pored izbora novih članova Odbora direktora, usvojen je Izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, kao i finansijski iskazi uz izvještaj nezavisnog revizora.

Takođe, kako navode iz CGES-a, akcionari su dali saglasnost na odluku o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje energetske infrastrukture za projekat Luštica, kao i donošenju politike naknada Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD i izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za ovu godinu.

Istog dana u Podgorici, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora  u novom mandatu.

Funkcija predsjednika Odbora direktora pripala je Draganu Laketiću, dok je zamjenik predsjednika Luigi De Francisci.

CdM

Check Also

Norveška vlada traži 49 milijardi dolara iz stabilizacionog fonda

Norveška bi ove godine trebalo da povuče gotovo 50 milijardi dolara iz državnog stabilizacionog fonda …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *