CBCG ne može da se miješa kad firme jedna drugoj daju zajmove

Centralna banka nije nadležna za zajmove koje uz kamatu daju firmejedna drugoj, saopšteno je Pobjedi iz ove institucije. 

Centralna banka nije nadležna za razmatranje pitanja pozajmljivanja sredstava između pravnih lica čije poslovanje ne kontroliše – odgovorili su iz CBCG u odgovoru na pitanje da li kompanije koje nijesu banke mogu da daju kredite povezanim i drugima pravnim licima uz kamatu.

Milionske pozajmice

Pobjeda je to pitanje postavila tragom prošlonedjeljne informacije iznešene na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju da su KAP, Telenor i druge firme davale pozajmice uz kamate drugim kompanijama. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić je prije nekoliko dana najavio da će od Centralne banke tražiti tumačenje da li firme drugim firmama po zakonu mogu da daju zajmove uz kamatu, što je čest slučaj na koji niko ne reaguje. Bojanić je tada saopštio da se u bilansima Telenora navodi da je dat zajam od 85 miliona eura na dvije godine u okviru grupe bugarskoj kompaniji u avgustu 2013. uz kamatu 6-mjesečni euribor plus 8,25 odsto marže.

Ovaj poslanik je podsjetio i da je Kombinat aluminijuma 2007. dao 30 miliona eura povezanom licu Rudnicima boksita po osam odsto kamate. To nijesu jedine kompanije koje su drugim kompanijama davale pozajmice uz kamatu. Bojanić je tada i najavio da će skrenuti pažnju Centralnoj banci na ovo i citirao Zakon o bankama koji kaže da pravna i fizička lica ne mogu, bez potvrde Centralne banke, da se bave bankarskim poslovima.

Obligacije

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Novo Radović tada je odgovorio da je Zakon o obligacionim odnosima uveo kategoriju zajma. Kad se radi o zajmu u privredi obračunava se kamata iako nije ugovorena. Ta je kamata oporeziva, kazao je tada Radović, ali i dodao da je bolje da CBCG odgovori jesu li to bankarski poslovi i ko ima pravo da obavlja tu djelatnost. U Zakonu o obligacionim odnosima u članu 566 i 567 se kaže da je zajmoprimac dužan da onom ko mu da zajam poslije određenog vremena vrati istu količinu novca. Zajmoprimac se može obavezati da uz glavnicu duguje i kamatu. U ugovorima u privredi zajmoprimac duguje i kamatu iako ona nije obračunata navodi se u članu 567 ovog zakona. U ovom članu se ne navodi kolika se kamata zaračunava.

Pobjeda

Check Also

Ovo su dobitnici nagrada PKCG

Odbor za dodjelu nagrada Privredne komore donio je odluku da kompanije Hemosan, Zetagradnja i Fly …

Leave a Reply

Your email address will not be published.