Komunalne usluge novi operator: Školama besplatni internet 10 godina

U cilju unapređenja informacionog sistema Glavnog grada, “Komunalne usluge” će nastaviti sa širenjem optičke mreže, kao i kroz privatno-javno partnerstvo proširiti telekomunikacione servise, pružajući na taj način nove, kvalitetnije i pouzdanije servise trećim licima – IP televizija, VOIP i internet, navodi se u godišnjem izvještaju kompanije.

Podgoričko gradsko preduzeće “Komunalne usluge” najavilo je u svom godišnjem izvještaju da će otpočeti sa pružanjem telekomunikacionih usluga i da će predškolskim i školskim ustanovama ponuditi besplatan internet na 10 godina. “Komunalne usluge” su društvo sa ograničenom odgovornošću i nalaze se u stoprocentnom vlasništvu Glavnog grada.

Komunalne usluge” d.o.o. – Podgorica je telekomunikacioni operator na domaćem tržištu i posjeduje sopstvenu optičku mrežu na području Glavnog grada. Aktivnosti na proširenju optičke mreže kojom se optičko vlakno dovodi do poslovnih korisnika, a koje se uvrštavaju u poslednju generaciju optičkih mreža – FTTP su predviđene za realizaciju tokom 2016. godine”, piše u Izvještaju.

Podsjeća se da je ovo gradsko preduzeće sklopilo Ugovor sa kompanijom M:tel Podgorica o poslovno tehničkoj saradnji na zajedničkom postavljanju optičkih kablova na stubovima javne rasvjete, gdje će 25% izgrađenih optičkih kapaciteta pripasti Glavnom gradu.

Postavljanje pomenutih optičkih kablova predviđeno je na širem i užem području Glavnog grada, osim u ulicama koje pripadaju centralnoj zoni grada. Optički kapaciteti koji će pripasti “Komunalnim uslugama” dijelom će se iskoristi za povezivanje subjekata Glavnog grada koji do sada nisu bili dio optičke mreže Glavnog grada, kao i za upravljanje (monitoring) sistema javne rasvjete, svjetlosne signalizacije i video nadzora. Ostatak slobodnih optičkih vlakana iskoristiće se u komercijalne svrhe. Realizacijom ovog projekta, sve predškolske i školske ustanove na teritoriji Glavnog grada dobiće besplatan internet na period od 10 godina. Pored ovih benefita, dodatni benefit dobiće građani Glavnog grada u vidu značajnog smanjenja troškova po osnovu pružanja telekomunikacionih usluga – kablovska TV, Internet i telefonija od strane drugih telekomunikacionih provajdera”, poručuje se u dokumentu.

Za razliku od većine kablovskih i internet operatera “Komunalnim uslugama” je dato na korišćenje i održavanje vrlo značajna TK i energetska infrastruktura na području Glavnog grada.

Društvo je u protekloj godini održavalo optičku infrastrukturu u dužini od oko 60 km. U cilju proširenja TK kanalizacije i uspostavljanja bolje veze sa ruralnim naseljima, vršena je izrada nove kanalizacije u dužini od oko 5km u Berima, kao i na putnom pravcu Podgorica-Kuči (potez od Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci do Vrbice) u dužini od oko 2.5 km”, zaključuje se u izvještaju.

Analitika

Check Also

EU odlučila – granice ostaju otvorene

Lideri EU zaključili su na sastanku posvećenom pandemiji kovida-19 da unutrašnje i spoljne granice EU …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *