Zarade u javnom sektoru završile na Ustavnom sudu

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o zaradama u javnom sektoru.

U UPCG smatraju da je više odredbi tog zakona suporotno Ustavu, jer se njima narušavaju principi jednakosti svih pred zakonom bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo, kao i sloboda otvorenog tržišta, preduzet ništva i konkurencije.

Zakon je neustavan, ne konzistentan sa pravnim sistemom Crne Gore i ne korespondira sa ratifiko vanim konvencijama Međunarodne organizacije rada. Navedeno proističe prvenstveno iz nesklada zakona sa Ustavom, a zatim i iz kolizionog odnosa sa mnogim pozitivnim zakonskim aktima, sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, ratifilcova nim međunarodnim konvencijama, kao i kolektivnim ugovorima, saopštili su iz UPCG.

Stav UPCG je da se privredni subjekti, bez obzira na to što su u stopro centnom ili većinskom državnom ili vlasništvu lokalnih uprava, ne mogu podvesti pod javni sektor.

S druge strane, ako se ima u vidu da država participira u organima upravljanja određenih privrednih subjekata (kao osnivač ili većinski vlasnik), jasno je da ona u značajnoj mjeri (ako ne i u potpunosti), preko predstavnika u tim organima, može upravljati poslovnim procesima i kreirati odluke shodno rezultatima rada i poslovanja. Stoga je neprihvatljivo da ova privredna društva posluju sa gubitkom i ne izmiruju poreske i druge obaveze prema državi, a da se zarade njihovih zaposlenih, kao i naknade u upravljačkim tijelima, održavaju na nivou koji je značajno iznad nacionalnog prosjeka, kazali su iz UPCG.

Vijesti

Check Also

Šteta od Brexita 100 milijardi funti godišnje

Tri godine nakon izlaska iz Evropske unije, Britanci još nisu osjetili obećanu korist od Brexita. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.