Zarade u javnom sektoru završile na Ustavnom sudu

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o zaradama u javnom sektoru.

U UPCG smatraju da je više odredbi tog zakona suporotno Ustavu, jer se njima narušavaju principi jednakosti svih pred zakonom bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo, kao i sloboda otvorenog tržišta, preduzet ništva i konkurencije.

Zakon je neustavan, ne konzistentan sa pravnim sistemom Crne Gore i ne korespondira sa ratifiko vanim konvencijama Međunarodne organizacije rada. Navedeno proističe prvenstveno iz nesklada zakona sa Ustavom, a zatim i iz kolizionog odnosa sa mnogim pozitivnim zakonskim aktima, sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, ratifilcova nim međunarodnim konvencijama, kao i kolektivnim ugovorima, saopštili su iz UPCG.

Stav UPCG je da se privredni subjekti, bez obzira na to što su u stopro centnom ili većinskom državnom ili vlasništvu lokalnih uprava, ne mogu podvesti pod javni sektor.

S druge strane, ako se ima u vidu da država participira u organima upravljanja određenih privrednih subjekata (kao osnivač ili većinski vlasnik), jasno je da ona u značajnoj mjeri (ako ne i u potpunosti), preko predstavnika u tim organima, može upravljati poslovnim procesima i kreirati odluke shodno rezultatima rada i poslovanja. Stoga je neprihvatljivo da ova privredna društva posluju sa gubitkom i ne izmiruju poreske i druge obaveze prema državi, a da se zarade njihovih zaposlenih, kao i naknade u upravljačkim tijelima, održavaju na nivou koji je značajno iznad nacionalnog prosjeka, kazali su iz UPCG.

Vijesti

Check Also

eFiskalizacija u 5 koraka: kratki vodič Telekoma kroz proces elektronske fiskalizacije

Svaki poreski obveznik u Crnoj Gori koji izdaje račune i nalazi se u sistemu PDV-a, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *