Crnogorske kompanije izgubile 127,61 miliona eura

Crnogorska preduzeća poslovala su u 2014. godini sa gubitkom od 127,61 milion eura, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG). Time je nastavljen negativan trend iz prethodnih godina, s tim što je gubitak blago smanjen u odnosu na 2013. godinu kada je iznosio 137,45 miliona.

CBCG je do tih podataka došla na osnovu obrade godišnjih finasijskih izvještaja (GFI) privrede za 2014. godinu.

Privreda je ukupno u 2014. godini imala prihod od 6,89 milijardi što je 4,8 odsto više nego u 2013 (6,58 milijardi), dok su ukupni rashodi iznosili 6,98 milijardi, odnosno 4,3 odsto odsto više u odnosu na 2013. godinu (6,69 milijardi).

CBCG je izračunala da su poslovni prihodi privrede bili u 2014. godini 6,65 milijardi, što je 4,4 odsto više u odnosu na 2013. Poslovni rashodi su iznosili 6,58 milijardi, odnosno 7,7 odsto više nego u prethodnoj godini. Poslovni (bruto) rezultat je bio pozitivan i iznosio je 63 miliona i on je 74,7 odsto manji u odnosu na 2013. godinu.

Finansijski i ostali prihodi su iznosili 248,68 miliona, a finansijski i ostali rashodi 398,9 miliona, pa je rezultat finansijskih i ostalih aktivnosti poslovanja privrede u 2014. godini, bio negativan, odnosno, iskazan je gubitak u iznosu od 150,22 miliona, navode u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Sektorska analiza poslovanja pokazuje da je pozitivan neto rezultat ostvaren kod osam od ukupno 21 sektora. Pozitivan rezultat bilježe sektori poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, vađenje ruda i kamena, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija. Pozitivno su poslovali građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, informisanje i komunikacije, državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje, kao i djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela.

Preostali sektori bilježe gubitak. Najveći gubici zabilježeni su u sektoru poslovanje sa nekretninama (159,07 miliona), finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (50,69 miliona), saobraćaj i skladištenje (28,58 miliona), prerađivačka industrija (15,67 miliona)… pokazuju podaci CBCG.

Vrhovna monetama institucija je analizu sačinila na osnovu obrade 18.786 GFI koje joj je dostavila Poreska uprava (PU) elektronskim putem za 18.155 firmi, kao i 631 u papirnoj formi.

PU je uspješno realizovala prijem GFI putem interneta. U 2014. godini elektronskim putem dostavljeno je 96,6 odsto GFI crnogorskih privrednih subjekata, dok je u papirnoj formi dostavljeno svega 3,4 odsto, navela je CBCG u izvještaju.

Iz CBCG su objasnili da je, kao i ranijih godina, ukupan broj preuzetih GFI od PU manji u odnosu na ukupan broj registrovanih privrednih subjekata.

Zato se obrađeni podaci za 2014. godinu i dalje moraju smatrati uslovno reprezentativnim za crnogorsku ekonomiju. Ipak, može se zaključiti da su najznačajni privredni subjekti koji su nosioci privrednog razvoja, uglavnom, redovni podnosioci GFI, zaključili su u CBCG.

Vijesti

Check Also

Jack Ma prodao dionice Alibabe vrijedne 8,2 milijardi dolara

Osnivač kineske kompanije Alibaba, Jack Ma na prodaji dionica inkasirao je milijarde dolara nakon što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *