Gubitak Plantaža od 1,78 miliona eura

Kompanija “13. jul-Plantaže” završila je prvi kvartal ove godine sa gubitkom od 1,78 miliona eura, 2,9 puta većim u odnosu na isti prošlogodišnji period.Poslovni prihodi kompanije su, prema izvještaju o poslovanju koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, iznosili 2,83 miliona eura i bili su 30,6 odsto manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi Plantaža neznatno su pali na 4,5 miliona eura.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 2,57 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 813,45 hiljada, a materijala 613,1 hiljadu eura.

Ostali poslovni rashodi iznosili su 414,98 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju marta je vrijedila 126,12 miliona eura i pala je 1,4 odsto u odnosu na uporedni period.

Neraspoređena dobit je dostigla 4,72 miliona eura, odložene poreske obaveze iznose 2,25 miliona eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 6,03 miliona eura, a kratkoročna 15,68 miliona eura.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije CDA, Investiciono razvojni fond ima 22,23 odsto akcija Plantaža, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja PIO 21,49 odsto, Societe Generale banka Montenegro 9,23 odsto, a Zavod za zapošljavanje 8,53 odsto.

Vlada ima 3,67 odsto akcija Plantaža, fond Trend 1,2 odsto, dok su vlasnici 1,34 odsto udjela skriveni iza CK Zbirnog kastodi računa 5. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

Check Also

Najveće kompanije se usljed COVID-19 zadužuju dodatnih bilion dolara

Kompanije širom svijeta će se usljed pandemije koronavirusa dodatno zadužiti za skoro 1.000 milijardi (bilion) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *