Kolike su otpremnine zaposlenih u javnom sektoru?

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru. Zaposleni u javnom sektoru ostvaruje pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju, u slučaju proglašenja tehnološkim viškom pod uslovima, na način i u iznosu utvrđenim ovom odlukom. 

Zaposlenom, prilikom odlaska u penziju, pripada otpremnina u visini od 20 obračunskih vrijednosti koeficijenta koji utvrđuje Vlada Crne Gore, umanjenih za poreze i doprinose na teret zaposlenog”, navedeno je, između ostalog, u Odluci.

U slučaju proglašenja tehnološkim viškom zaposlenom pripada otpremnina u visini od 12 bruto zarada zaposlenog ili 12 prosječnih bruto zarada u Crnoj Gori, u zavisnosti od toga što je povoljnije za zaposlenog.

Ukoliko bi se zaposleni odlučio za 12 prosječnih plata u Crnoj Gori dobio bi otpremninu u iznosu od 5.892 eura. POdsjećamo, prosječna plata u februaru iznosila je 491 euro.

Zaposlenom kojem je radni odnos prestao istekom vremena raspolaganja, u skladu sa čl. 130, 131 i 132 Zakona o državnim službenicima, pripada otpremnima u visini od 12 bruto zarada zaposlenog ili 12 prosječnih bruto zarada u Crnoj Gori, u zavisnosti što je povoljnije za njega, umanjena za iznos naknade zarade koju je ostvario dok se nalazio na raspolaganju”, stoji u Odluci.

Visina bruto zarade zaposlenog određuje se kao iznos posljednje bruto zarade koja mu je isplaćena u mjesecu koji prethodi onom u kojem je prestao radni odnos.

Check Also

ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban

Privredna komora i Asocijacija menadžera Crne Gore organizovale su panel na temu „ePoslovanje: Šta je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *