Gubitak Port od Adrie 2,75 miliona

Barska kompanija Port of Adria, nekadašnji Kontejnerski terminal i generalni tereti, završila je prošlu godinu sa gubitkom od 2,75 miliona eura, 2,1 puta manjim nego 2014.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju decembra prošle godine porasli su 13,8 odsto na 8,01 milion eura.

Poslovni rashodi Port of Adria smanjeni su skoro 15 odsto na 10,03 miliona. Od toga se na troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 6,77 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 1,37 miliona, a materijala 404.020 eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,48 miliona.

Ukupna aktiva preduzeća, kojom od početka 2014. godine upravlja turska kompanija Global Ports, vrijedila je na kraju decembra 59,99 miliona, što je 1,3 odsto više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak je dostigao 22,99 miliona eura, kratkoročna rezervisanja i obaveze 3,34 miliona, a dugoročna 8,27 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 108.030 eura.

Check Also

Studija sprovedena na 20 miliona ljudi: Šta će vam pomoći da lakše nađete posao?

Najnovija studija ukazuje da iako bi vam prilikom traženja posla prvi na pamet pali prijatelji, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.