Pokrenuta procedura za raskid ugovora za Meljine

Vlada je juče usvojila informaciju o raskidu ugovora o privatizaciji nekadašnje vojne bolnice u Meljinama i dala saglasnost da se pokrene ta procedura, saznaje Pobjeda. Bolnicu u Meljinama je prije osam godina kupila Atlas grupa biznismena Duška Kneževića,

Izvještaj

Zaduženi su ministri finansija i zdravstva Radoje Žugić i Budimir Šegrt, kao i zaštitnik državne imovine, da okončaju procedure raskida ugovora. Najspornija tačka jučerašnje rasprave je bilo nepostojanje činidbene garancije, od koje je trebalo da se naplati država u slučaju raskida ugovora. Resorna ministarstva, koja su bila zadužena da sakupe sve relevantne činjenice su ranije izvijestila da te garancije nema, ali je trebalo da se utvrdi zašto. Premijer Đukanović je, kako saznaje Pobjeda, reagovao burno i naglasio da se više ne mogu tolerisati kašnjenja u realizaciji privatizacionih ugovora. Savjet za privatizaciju, na čijem je čelu Đukanović, krajem septembra prošle godine je zadužio resorna ministarstva da hitno pripreme detaljnu informaciju o stepenu realizacije ugovora i dostave Vladi na razmatranje i usvajanje.

Minimalne investicije

Prethodno je u aprilu prošle godine SO Herceg Novi inicirala raskid privatizacionog ugovora. Za njih je bilo problematično što je Atlas grupa podigla kredit od 11 miliona eura, stavljajući pod hipoteku objekte bolnice, što je suprotno ugovoru o privatizaciji. Odbornici su tražili raskid ugovora i zbog toga što je kupac uložio tri od planiranih 119 miliona eura. SO je i prije dva dana insistirala da bolnica ostane u punoj funkciji i namjeni za Herceg Novi, odnosno da uđe u sistem javnog zdravstva.

Prema ugovorenim obavezama, kupac je trebalo u 2008. da uloži 11,2 miliona, godinu kasnije 22,7 miliona, 2010. godine 18,5 miliona, 2011. godine 17 miliona, a godinu kesnije 30 miliona eura. U 2013. i 2014. investicije je trebalo da iznose po 10 miliona.

Tražili manju spratnost

Atlas grupa je prije dvije godine tražila aneks kupoprodajnog ugovora, zbog izmjene važeće planske dokumentacije. Razlozi su, kako su naveli, neriješena imovinsko pravna pitanja, zbog kojih im još nije predat dio kupljene imovine, kao i zahtjev građana da se smanji spratnost jer objekti zaklanjaju manastir Savinu.

Pod izmjenama i dopunama urbanističkog plana ne podrazumjevamo izmjenu planirane namjene i ukupne investicione obaveze. Tražene izmjene bi se odnosile isključivo na usklađivanje kapaciteta, faznosti realizacije, parcelacije i smanjenja spratnosti, rečeno je tada iz Atlas grupe.

Kompleks u Meljinama sa 50.000 kvadrata i 19 objekata kupio je Atlas konzorcijum za 25 miliona i dio platio obveznicama stare devizne štednje. Partner projekta je bio arapski Kapital, koji je od Kneževića preuzeo sadašnju Kapital plazu u Podgorici. U Atlas grupi su ranije ustvrdili da su do sada u medicinsku opremu uložili više od tri miliona eura, kako bi podigli kvalitet usluga, ali da Fond zdravstva i Dom zdravlja Herceg Novi ne omogućavaju građanima da u punom obimu, kako predviđa ugovor, koriste kapacitete bolnice.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Ruska nafta može se kupiti i po niskim cijenama, evo ko je preprodaje Zapadu

Indija trenutno naveliko koristi mogućnost uvoza jeftine ruske nafte, ali tamošnji prerađivači to koriste kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published.