Formira se tim za praćenje javnog duga

Ministarstvo finansija će inicirati formiranje tima za praćenje javnog duga kojije u porastu – navodi se u informaciji o nedavnom zaduživanju za 300 miliona eura uz kamatnu stopu od 5,75 odsto godišnje emisijom euroobveznica.

Tim će se baviti analizom duga, predlaganjem mjera za njegovu kontrolu i smanjenjem visine duga u narednom periodu – precizirano je u informaciji koju je juče usvojila Vlada.

Obveznice su emitovane na period od pet godina.

U informaciji se navodi da se razmatraju sve opcije za obezbjeđivanje preostalih sredstava za finansiranje budžeta.

Najveće interesovanje za naše obveznice su pokazali investitori iz SAD-a (17 odsto), zatim Njemačke i Austrije (17 odsto) Švajcarske (13 odsto), Velike Britanije (10 odsto), Bliskog Istoka i Azije (dva odsto). Ostatak potražnje odnosio se na ostale zemlje Evrope (41 odsto) – navodi se u informaciji.

Oni podsjećaju da je na kamatnu stopu uticala visoka averzija međunarodnih investitora ka svim tržištima u razvoju, kriza u Grčkoj i nestabilnost u Rusiji i Turskoj, pogoršanje fiskalnih indikatora i činjenica da se zadužujemo u izbornoj godini, kao i denominacija u euro. U informaciji podsjećaju da emisija ne predstavlja novo zaduženje, već refinansiranje dospijeća ranije izdatih bondova.

Emisijom obveznica obezbijeđena su sredstva i za otplatu obaveza po osnovu bondova izdatih 2011. godine, sa kamatom od 7,25 odsto, koje dospijevaju na naplatu u aprilu tekuće godine, što predstavlja smanjenje kamatne stope oko četvrtinu. Na ovaj način se vrše uštede i smanjuju troškovi države, ne samo po pitanju otplate kamata, već i troškova Centralne banke Crne Gore koja bi, kao fiskalni agent države, po osnovu deponovanih sredstva kod reputabilnih banaka, čuvala ova sredstva po negativnim kamatnim stopama – objašnjeno je u informaciji.

Pobjeda

Check Also

Depoziti CKB banke veći nego u istom periodu prošle godine

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa glavnim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *