Kasne rješenja: Gubitak majkama niko neće nadoknaditi

U Crnoj Gori broj penzionera umanjen je za 4.000 nakon što je toliko žena penziju zamijenilo doživotnom naknadom. Problem je nastao kada su žene koje su se sa penzije “prebacile” na naknadu primile polovinu ili trećinu novca od ukupnog iznosa.

Razlog je to što su, kako su objasnile čitateljke Dnevni novina, na rješenje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) čekale i po dvadesetak dana od dana podnošenja zahtjeva za obustavu penzije. Zbog toga se i veliki broj žena žalio Fondu PIO i resornom ministarstvu.Zaista je nevjerovatno da umjesto 336 eura primim 184 i to zbog tuđe greške. Primala sam do sada penziju 226 eura i ako već nijesam mogla zahtjev za nadoknadu da predam zbog toga što sam na rješenje čekala 20 dana, to znači da bi trebalo da mi isplate do 15. januara, kada sam dobila rješenje, dio penzije. Predala sam žalbu Fondu PIO, pa ćemo vidjeti šta će odlučiti” kaže nezadovoljna čitateljka DN.

Međutim, iako su očekivale da će im Fond PIO razliku u novcu isplatiti, to se ipak neće desiti.

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano je da pravo na doživotnu naknadu isključuje mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju. Ovo znači da penzionerka koja želi ostvariti pravo na naknadu prethodno mora podnij eti zahtjev za obustavu isplate penzije. Fond na osnovu lično podnijetog zahtjeva donosi rješenje o obustavi isplate. Kako je penzija traj no stečeno pravo, pravo na isplatu penzije se može ponovo uspostaviti, ali tek nakon prestanka prava na naknadu i na lični zahtjev penzionerke“, objasnili su Dnevnim novinama iz Fonda.

Shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Fond je dužan, na lični zahtjev korisnika penzije, donijeti rješenje o obustavi isplate ovog prava.

Imajući u vidu navedeno, Fond je sva rješenja o obustavi isplate penzija donio na lični zahtjev korisnica ovog prava, sa datumom prekida isplate izričito navednim u podnijetom zahtjevu. Sva rješenja su donijeta u roku propisanom Zakonom o opštem upravnom postupku. Prema tome, Fond je u svemu postupio u skladu sa svojim zakonskim obavezama“, poručili su iz te institucije.

Na pitanje zašto su kasnili sa izdavanjem rješenja, bez kojeg žene nijesu mogle da predaju zahtjev za naknadu na vrijeme, samim tim i dobiju cijeli iznos naknade, u Fondu PIO su kazali da to nije bilo moguće završiti u kraćem roku zbog velikog broja zahtjeva.

Do sada je doneseno oko 4.000 rješenja o obustavi isplate penzije. Imajući u vidu da je u veoma kratkom periodu Fondu predat ogroman broj zahtjeva za obustavu isplate penzije i izdavanje potvrde o stažu osiguranja, kao i obim ostalih redovnih poslova ove institucije, nije bilo moguće rješenja donijeti u kraćem roku” zaključuju u Fondu.

To zapravo znači da je ženama koje su zahtjev za obustavu penzije predale tokom decembra, a rješenje dobile sredinom januara, prva naknada umanjena, te da im za period od 15-ak dana j anuara novac niko neće nadoknaditi.

Fond je sva rješenja o obustavi isplate penzija donio na lični zahtjev korisnica ovog prava, sa datumom prekida isplate izričito navednim u podnijetom zahtjevu. Sva rješenja su donijeta u roku propisanom Zakonom o opštem upravnom postupku. Prema tome, Fond je u svemu postupio u skladu sa svojim zakonskim obavezama”, poručili su iz te institucije.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević poručila je juče da nijedna žena kada je u pitanju isplata nadoknada neće biti oštećena zato što će se od dana podnošenja zahtjeva svim korisnicima isplatiti nadoknada, bez obzira kada rješenja budu urađena.

Ukoliko bude potrebno, tražiću da bude jedna vanredna isplata do 1. aprila kako bismo svim majkama obezbijedili da tu naknadu dobiju“, poručila je Kovačević.

Žalbi na to što su neke majke dobile dio naknada jer se računa od dana podnošenja ima, ali to je, kako je kazala, već objašnjeno jer “ne može se davati nešto što je bilo ranije”.

Dnevne novine

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *