OTP ustupa “Vektrin” dug stranoj kompaniji

Zaključena je glavna rasprava u sporu po tužbi OTP faktoringa koja osporava potraživanja u od 75,5 miliona eura, koja je ,”Vektra Montenegro” prijavila kod ,”Vektre Jakić“ u stečajnom postupku.

Rasprava u ovom sporu se pred Privrednim sudom vodi po drugi put, nakon što je Vrhovni sud zbog formalnih nedostataka, vratio spor na ponovno suđenje.

Sudija Senada Hasanagić nije uvažila prijedlog zastupnice OTP faktoringa Danice Radulović, da se i ovo, kao i sva ostala ročišta po tužbama CKB-a i OTP-a protiv svih kompanija Vektra grupe, odloži, dok ne budu poznati rezultati pregovora o mirnom rješavanju spora.

Kako nezvanično saznajem “Pobjeda”, OTP pregovara o ustupanju svih potraživanja koje ima prema grupi Vektra jednoj inostranoj kompaniji.

Zastupnik kompanije ,,Vektra Montenegro” Luka Brajković je takođe bio protiv prijedloga za odlaganje, navodeći da ovaj spor nije u vezi sa pregovorima za mirno rješenje. Sudija Hasanagić će za mjesec donijeti odluku. OTP je prije pet godina tražio uvođenje stečaja u svih sedam kompanija iz Vektra grupe, potražujući 100 miliona eura.

Pobjeda

Check Also

Ministarstvo o KAP-u: Radimo na uslovima za normalno poslovanje, ali ne pristajemo na ucjene

Ministarstvo ekonomskog razvoja prikuplja informacije i detaljno sagledava novonastalu situaciju u Kombinatu Aluminijuma Podgorica. Kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *