CBCG: Ključne makroekonomske ranjivosti nivo i trend rasta javnog duga i nelikvidnost realnog sektora

Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini.

Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.Raspoloživi statistički podaci za 2015. godinu ukazuju da pozitivne trendove na godišnjem nivou ostvaruje većina sektora privrede, i to: industrija, turizam, šumarstvo, građevinarstvo, trgovina na malo. Evidentno je smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa u odnosu na prethodnu godinu usled povećanja suficita na računu usluga i primarnog dohotka.  Visok nivo uvozne zavisnosti i dalje je izražen u robnoj razmjeni sa inostranstvom, što je dovelo do pogoršanja spoljnotrgovinskog deficita“, navodi se u saopštenju CBCG.

Dodaju da je ostvaren značajan neto priliv stranih direktnih investicija, kao rezultat rasta priliva po osnovu ulaganja u domaće kompanije i banke i manjeg povlačenja stranih investicija u poređenju sa prethodnom godinom.

Ključne makroekonomske ranjivosti i dalje predstavljaju nivo i trend rasta javnog duga i nelikvidnost realnog sektora. Bankarski sektor je stabilan, solventan i likvidan, čemu doprinosi smanjenje nekvalitetnih kredita i kredita koji kasne sa otplatom. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan. Aktivne i pasivne kamatne stope banaka ostvaruju pad na godišnjem nivou. Godišnja stopa inflacije u decembru 2015. godine iznosila je 1,4 odsto“, kaže se u saopštenju.

CBCG je, kako se dodaje, donio rješenje o izdavanju dozvole za rad “Azmont banke” AD Podgorica.

Check Also

Argentina neće platiti kamate koje su dospjele na naplatu

Agencije su snizile kreditni rejting Argentine usred pandemije koronavirusa i pregovora s povjeriocima o restrukturiranju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *