Poreska uprava

Poreska uprava planira da naplati 912,17 miliona eura

Ukupna bruto naplata javnih prihoda u ovoj godini, prema podacima Poreske uprave (PU), iznosiće 912,17 miliona eura.

U Programu rada PU za ovu godinu navodi se da planirana naplata poreza iznosi ukupno 427,96 miliona, a doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 483,5 miliona eura.

Planirano je da učešće ostalih taksi u ukupnoj naplati iznosi 723,32 hiljade, a u dokumentu PU se navodi da je porez na dohodak građana za ovu godinu planiran u iznosu od 128,2 miliona eura.

Porez na dobit preduzeća planiran je u iznosu od 45,23 miliona eura, što je 5,8 odsto više u odnosu na ostvareni iznos u prošloj godini“, kazali su iz PU.

Porez na dodatu vrijednost (PDV), kada je u pitanju domaće tržište, planiran je u iznosu od 200,12 miliona eura, što je 0,1 odsto više od ostvarenog u prošloj godini.

Plan je zasnovan shodno trendu kretanja naplate tog prihoda u prošloj godini i obaveze PU da blagovremeno realizuje povraćaj i preusmjeri sredstava po osnovu PDV kredita“, objasnili su iz PU.

Planirano je da porez na promet nepokretnosti i ostali porezi iznose od 29,1 milion eura, a posebne takse planirane su u iznosu od 723,32 hiljade eura, što je na nivou ostvarene naplate u prošloj godini.

Iz PU su naveli da su koncesione naknade planirane u iznosu 25,29 miliona euram a planirano je da prihodi po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u ovoj godini iznose 483,5 miliona eura, što je devet odsto više od ostvarenog u prošloj.

Program rada PU za ovu godinu sadrži jedinstvo planova svih njenih organizacionih cjelina.

Predviđeni zadaci predstavljaju smjernice i dobar putokaz svim službenicima PU, kako da u skladu sa rokovima, na što efikasniji način, dođu do zajedničkog cilja – ostvarivanje planirane naplate javnih prihoda”, kazali su iz PU.

Iz PU su naveli da se osnove na kojima se zasniva program rada, temelje na neophodnosti reformskih procesa.

Zbog toga će ova poslovna godina biti veoma zahtjevna za sve zaposlene u PU“, zaključili su iz PU.

 

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.