Plavi horizonti: Katari dijar plaća vlasnicima 23 eura za kvadrat zemlje

Katarska kompanija Katari dijar zaključila je pred Osnovnim sudom u Kotoru poravnanje sa 28 vlasnika zemljišta na Plavim horizontima gdje su planirali gradnju luksuznog turističkog kompleksa, a za to zemljište inostrana kompanija platiće svega 130 hiljada eura.Prema riječima advokata vlasnika zemljišta Andrijane Borete vlasnici će dobiti 100 eura po kvadratu zemljišta, odnosno 23 eura će platiti Katari dijar a 77 Vlada.

– U ovom sporu koji je okončan krajem decembra zaključeno je poravnanje Katari dijara sa 28 vlasnika imanja na katarskaskoj parceli u KO Nikovići površine 2,5 hiljada metara kvadratnih, rekla je Boreta.

Međutim, izvjestan je i veliki broj vlasnika zemljišta na Plavim horizontima koji su pokrenuli upravni nostupak kojim traže poništenje odluke o eksproprijaciji na Plavim horizontima.

Prema riječima vlasnika zemljišta na Plavim horizontima oni neće pristati da dobiju 100 eura za kvadrat zelenih površina odnosno 157 eura po kvadratu za parcele mješovite namjene.

– Prije nego što je pokrenut postupak eksproprijacije na lokaciji gdje Katari dijar hoće da gradi turistički kompleks zemljište je prodavano od 280 do 400 eura po metru kvadratnom i sada ga nećemo nekome poklanjati za 150 eura. Bukvalno treba da poklonimo nekome našu očevinu i djedovinu. Nigdje u svijetu nema to da se negdje tretira zemljište kao zelena površina kada treba da se plati građanima, a na toj lokaciji će se graditi luksuzne vile odnosno turistički kompleks. Kada je Vlada 2010. godine sklopila kupoprodajni ugovor sa Katari dijarom privatnici su kupovali zemljište bez infrastrukturne opremljenosti za 250 eura po kvadratu, međutim, čim su „Katarci” stigli zabranjena je prodaja, saopštili su vlasnici „Danu”.

Izgradnja turističkog kompleksa na Plavim horizontima je uvrštena u spisak prioritetnih projekata Vlade za prošlu godinu gdje su napisali da će se do kraja 2015. godine stvoriti pretpostavke za gradnju turističkog kompleksa u koji je, kako se navodi, planirano ulaganje od 250 miliona eura. Vrijednost ugovora Vlade i Katari dijara vrijedan je 25 miliona eura.

U januaru progale godine su izdati urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotelskog kompleksa na četiri urbanističke parcele i parceli obalnog šetališta i pristupnih saobraćajnica u zahvatu izmjena i dopuna urbanističkog projekta „Pržno 1” Opština Tivat. Iako je gradnja na Plavim horizontima pod sudskim sporom Vlada je u maju 2015. godine dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata opšteg interesa mješovitog rizorta, koji obuhvataju zonu UP1 površine pod saobraćajnicama.

Za pet godina srušen samo hotel

Od kada je Vlada potpisala kupoprodajni ugovor sa Katari dijarom jedino što je na vrijeme završeno je rušenje istoimenog hotela. Na toj lokaciji planirana je gradnja turističkog kompleksa sa preko 300 smještajnih jedinica i najvećim SPA centrom u Crnoj Gori.

Dan

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *