Poreska uprava

Noviteti u Poreskoj upravi: Promijenjena organizaciona struktura

Poreska uprava je u prvoj polovini ove godine realizovala je značajan dio preporuka i izmijenila organizacionu strukturu, postupajući po smjernicama Vlade Crne Gore i Državne revizorske institucije, saopšteno je iz ove ustanove.

Tako će biti omogućeno osnivanje Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i Odjeljenja za upravljanje rizicima, koja će uz poslovne sektore Uprave biti zadužena za poštovanje poreskih propisa.

“U skladu sa preporukama DRI, Poreska uprava je izradila i interne procedure za postupanje u oblasti naplate poreskih prihoda i inspekcijskog nadzora, a koje će omogućiti efikasno i jednoobrazno postupanje svih službenika, kako na centralnom, tako i na regionalnom nivou, ali praćenje i ocjenu rezultata rada istih”, najavili su iz Poreske uprave.

Takođe su saopštili da je Ministarstvo finansija formiralo je Komisiju za izradu modela za utvrđivanje kriterijuma i procedura za identifikaciju, način klasifikacije i evidencije nenaplativog poreskog duga.

“Zadatak komisije biće koordinacija aktivnosti vezanih za efikasno upravljanje poreskim dugovanjima, sređivanje analitičkih kartica poreskih obveznika, segmentaciju i klasifikaciju poreskih dugovanja, uz analizu rizika kada je u pitanju naplata poreza”, precizirali su oni.

Formirana je i među-institucionalna radna grupa, koja, pored službenika IT Sektora Poreske uprave koja obuhvata predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Univerziteta Crne Gore, a zadatak iste je da obezbijedi i realizuje model za stabilizaciju, integraciju i nadgradnju informacionog sistema,

“Sve u cilju uspostavljanja precizne baze podataka, kao neophodnog preduslova za efikasnu naplatu poreskih prihoda i razmjenu relevantnih podataka sa ostalim državnim organima”, poručili su iz uprave.

CdM

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.