A2A ne može ići na arbitražu

Premijer Milo Đukanović saopštio je da izlazna, “put” opcija, koja je definisana u pregovorima sa A2A o saradnji u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG), u slučaju promijenjenih okolnosti ne omogućava Italijanima pravo na arbitražu, dok bi država isplatila 250 miliona u sedam godišnjih rata.Vlada i italijanska kompanija A2A postigli su dogovor sredinom ovog mjeseca da nastave saradnju u EPCG još pet godina od momenta kada potpišu novi ugovor, koji se očekuje do kraja godine.

Đukanović je juče, tokom premijerskog sata u Skupštini, odgovarajući na pitanje nezavisnog poslanika Damira Šehovića, rekao da se sada radi na izradi seta dokumenata novog akcionarskog ugovora, ugovora o upravljanju i biznis plana.

“Oni će biti osnova za praćenje kvaliteta rada menadžmenta. Država će insistirati da sastavni dio biznis plana budu ostali razvojni projekti iz energetike o kojima će se imati detaljnije informacije do kraja godine”, najavio je Đukanović.

Damir Šehović je u ime Kluba nezavisnih poslanika pitao Đukanovića koji su najhitniji elementi uslova saradnje između države i italijanske kompanije A2A koja je partner u EPCG, da li je projekat izgradnje drugog bloka Termoelektrane (TE) isplativ i koliko košta.

Đukanović je kazao da će se formirati posebna projektna kompanija (društvo posebne namjene) koja će graditi drugi blok TE u Pljevljima, u kojoj će država imati 51 odsto vlasništva, dok će ostatak od 49 osto biti u vlasništvu Elektroprivrede.

„Država će za izgradnju obezbi jediti novac iz prihoda koji joj pripadaju po osnovu vlasništva u EPCG. Najmanje 65 odsto finansiranja projekta će se obezbi jediti iz kredita. Preostalih 35 odsto od kojih najmanje 15, finansiraće se iz sopstvenih sredstava nove kompanije“, rekao je Đukanović.

On je dodao da će EPCG otkupljivati svu struju koju nova kompanija bude proizvela po cijeni koja će se utvrditi po troškovnom principu, da bi se obezbi jedilo funkcionisanje te kompanije.

Đukanović je podsjetio da je koordinacija u pregovorima sa češkom firmom Škodom Praha, koja treba da isporuči opremu za drugi blok TE, dodijeljena predsjedniku Odbora direktora EPCG, Srđanu Kovačeviću, koji uz podršku menadžmenta do 15. decembra treba da definiše ugovor sa isporučiocem opreme i da ga dostavi Odboru direktora.

Cijena izgradnje novog bloka biće, prema njegovim riječima, definisana kroz završne pregovore sa Škodom Praha. U ponudi kompanije Škoda Praha, koja podrazumijeva gradnju TE snage 254 megavata, navedena je cijena od 338,5 miliona eura.

Šehović je kazao da je važno da je država očuvala strateško partnerstvo sa A2A, da maksimalno zaštiti državne interese i da je izgradnja drugog bloka TE za državu isplativa.

„Za uvoznički lobi to nije isplativo. Taj lobi pokušava da preko nekih partija, nevladinih organizacija i medija, pokvari posao”, istakao je Šehović.

Izvor: Vijesti

Check Also

Otvoren novi i savremeni Data Centar Crnogorskog Telekoma

Novi Data Centar Crnogorskog Telekoma, koji nudi najsavremenija rješenja kada je riječ o čuvanju podataka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *