Ilustracija

Uz auto put moteli, kuglane, saune

Početak glavnih radova na prvoj dionici auto-puta Bar-Boljare pitanje je dana. Pored činjenice da će Crna Gora dobiti prvu brzu i modernu saobraćajnicu, ono što je manje poznato jeste obaveza da se duž cjelokupne trase moraju izgraditi odmorišta, benzinske pumpe, moteli, kao i objekti kontrole i upravljanja na auto-putu.Prema Detaljnom prostornom planu auto-puta BarBoljare, koji je dostavljen Vikend novinama, od Bara do Boljara biće izgrađeno deset odmorišta. Uloga odmorišta, zajedno sa parkiralištima, jeste da omoguće sigurno i udobno putovanje i odmor učesnicima u saobraćaju, a uz to promovišući lokalni turizam.

Odmorišta će biti izgrađena na lokacijama Gluhi do, neposredno na izlazu iz tunela Sozina, u Virpazaru, Gornjim Vukovcima, zatim Veljem Brdu, Gornjim Mrkama, Gušima, Mateševu te Štitarima i Boljarima.

U zavisnosti od tipa i veličine, odmorišta moraju posj edovati parking za putnička vozila, prodavnice, kaferestorane, kao i prostore za odmor i rekreaciju. Takođe, na odmorištima mora biti obezbijeđeno mjesto za prvu pomoć i pomoć na putu za putničke automobile.

Benzinske stanice

Duž auto-puta na potezu od Bara do Boljara biće izgrađeno 11 benzinskih pumpi, od kojih će četiri biti u sklopu motela. U sklopu benzinsko-putničkih stanica biće izgrađeni i parkinzi za sve tipovi putničkih vozila, informativno-turistički punktovi, zatim služba prve pomoći u kojoj će biti ljekar i pomoćno medicinsko osoblje, kao i potreban smještaj. Takođe, na ovom prostoru se mora nalaziti i restoran u zatvorenom prostoru sa terasom sa minimum 120 mjesta i sa etno kuhinjom kapaciteta od 500 obroka dnevno.

Na benzinsko-servisnim stanicama pored parkinga moraju se nalaziti i prodavnice rezervnih djelova i opreme za najzastupljenije marke automobila. Na izlaznom dijelu benzinske stanice, biće postavljeni posebni servisi za opravku putničkih automobila i teretnih automobila i autobusa, kao i šlep služba i zaklonjeni parking za havarisana vozila.

Shodno planu, benzinske pumpe biće izgrađene na sljedećim dijelovima auto-puta: Virpazar, Velje Brdo, Gušii, Meteševo, Berane, Štitari, Boljare, zatim Šteke, Andrijevica, Berane II i u naselju Crnča.

Dva tipa motela

Kao prateći objekti u koridoru auto-puta sa najbogatijim sadržajima i najkraćim zadržavanjem od jedne noći, radi potreba saobraćaja, odmora, rekreacije i turizma, biće izgrađeno šest motela. Moteli će biti izgrađeni u Štekama, Mateševu, Andrij evici, kao i u Beranama, Crnči i Boljarima.

Moteli tipa I (standardni moteli), između ostalog, imaće restoran otvorenog tipa, sa zatvorenim prostorom i terasom sa minimum 80 + 100 mjesta, kuhinju kapaciteta min 1.000 obroka dnevno i prodavnicu. Zatim, posjedovaće i parking za putnike, teretne automobile i autobuse, informativno-turističke objekte.

“Takođe je predviđeno uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje i slobodne, održavane zelene površine pejzaž za relaksaciju”, ističe se u Detaljnom prostornom planu.

Sa druge strane, moteli u turističko-rekreativnom kompleksu, imaće restoran otvorenog tipa, sa zatvorenim prostorom i terasom sa min 160 + 200 mj esta, kuhinju kapaciteta minimum 200 obroka dnevno, prodavnicu, free shop, kao i više od 100 ležajeva.

“Neophodno je _ obezbijediti parking za putnike, teretne automobile i autobuse, velike javne mokre čvorove i javne česme. U ovom tipu motela mora postojati mjenjačnica, pošta i filijala banke. Tereni zatvorenog tipa za rekreaciju i sport teretana, stoni tenis, kuglana, streljaštvo. Zatim, tereni otvorenog tipa za rekreaciju i sport odbojka, fudbal, trim staza i slično. Objekti zatvorenog tipa za zabavu i relaksaciju sauna, bilijar, šah, fliperi, kao i zatvoreni i otvoreni specijalni rekreativni sadržaji, zavisno od prirodno turističkih resursa -termalnim bazenima”, ističe se u Detaljnom prostornom planu.

Izvor: Dnevne novine

Check Also

MMF: Olakšavanje uslova finansiranja sada je enigma za centralne banke

Uprkos pooštravanju monetarne politike, uslovi finansiranja su ublaženi širom svijeta, što predstavlja novi izazov za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.