Od septembra rejting preduzeća

Privredna komora Crne Gore će, u saradnji sa bonitetnom kućom COFACE, od septembra ove godine realizovati novu uslugu za crnogorska preduzeća. SME Excellentje projekat koji već postoji u Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji i predstavlja dodatnu promociju preduzeća koja bilježe uspješne rezultate u poslovanju.

Svrha projektaje izgradnja transparentnog poslovnog okruženja, sigurnije internet poslovno okruženje, kao i promocija uspješnih preduzeća, najavljenoje iz Privredne komore.

Sertifikat SME Excellent predstavlja potvrdu poslovne odličnosti i izdaje se na osnovu rejtinga kompanije, a koji na osnovu valjanih parametara, koje obrađuje COFACE i izdaje se ukoliko preduzeće zadovoljava unaprijed uspostavljene kriterijume.

– Prvi uslov je godišnji promet u visini od najmanje 40.000 eura. Za ovo se koristi metodologija koja se zasniva na bonitetnoj ocjeni 6 i više i bonitetnom izvještaju koji izdaje COFACE. Bonitetna ocjena predstavlja rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća. Bonitetni izvještaj sadrži i ocjenu platnog morala i rizika poslovanja s preduzećem, s prikazom moguće nesolventnosti u periodu od narednih 12 mjeseci objasnili su iz Privredne komora i naglasili da se punovažnost sertifikata zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće COFACE. Stalno praćenje poslovanja ovog preduzeća obezbjeđuje njegovu primjerenu kredibilnost, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju.

– Sertifikat SME Excellent važi godinu, ukoliko u međuvremenu bonitet preduzeća ne padne ispod propisane ocjene. Sertifikat ima tri pojavna oblika: Klasični, koji se postavlja na sajtu preduzeća i lebdeći, koji se uvijek postavlja preko sajta, u donjem desnom uglu internet pretraživača, kao i u papirnoj formi. Online sertifikati SME Excellent su podržani provjerenom internet tehnologijom, koja sprečava kopiranje znaka kvaliteta na druge sajtove objasnili sui z Privredne komore.

U pripremi za realizaciju ove aktivnosti, Privredna komora je postigla dogovor sa francuskom kompanijom specijalizovanom za oblast osiguranja potraživanja, COFACE, koja je razvila svoju mrežu u više od 200 zemalja svijeta. Kompanija COFACE je osnovana 1946. godine u Parizu, a od 2006. postoji kao ćerka kompanija, koja je u stopostotnom vlasništvu Natixisa, ogranka grupe BPCE, druge najveće bankarske grupacije u Francuskoj, koja nudi usluge finansiranja, upravljanja imovinom kao i finansijske usluge.

Potencijalni nosioci sertifikata SME Excellent biće kontaktirani od strane COFACEa i pozvani da otpočnu proceduru njegovog dobijanja posredstvom Privredne komore. Ovaj projekat će predstavljati jednu u nizu aktivnosti kojima Komora podstiče i promoviše uspješna preduzeća, čineći ih na taj način prepoznatljivim potencijalnim poslovnim partnerima.

Izvor: Pobjeda

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *