Spisak preduzeća sa blokiranim računima

Centralna banka (CBCG) objavila je danas novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi 101 kompanija manje nego na prethodnom.

Na novom spisku, koji CBCG u skladu sa Zakonom o platnom prometu objavljuje mjesečno, nalazi se oko 14,33 hiljade kompanija sa evidencije Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave i CBCG. Od ukupnog broja blokiranih preduzeća, skoro 3,3 hiljade ih je na evidenciji CBCG, a ne nalaze se u CRPS-u.

Dokument sa podacima sa stanjem na dan 30.06.2015. godine možete preuzeti ovdje.

U skladu sa novim Zakonom o platnom prometu, obaveza CBCG je da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive kompanija, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade.

Iz CBCG su objasnili da se matični brojevi za preduzetnike ne objavljuju jer se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, oni vode po jedinstvenom matičnom broju (JMB) građana, čije objavljivanje nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke CBCG objavljuje jednom mjesečno na internet stranici, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu, po azbučnom redu naziva preduzeća i preduzetnika.

U periodu od jula 2012. godine kada je CBCG počela da objavljuje podatke, do 9. januara ove godine, podaci su objavljivani u skladu sa tada važećim Zakonom o platnom prometu u zemlji i to za kompanije, odnosno preduzetnike kada je blokada računa iznosila više od 10.000 eura u neprekidnom trajanju više od 30 dana.

 

Check Also

Bivši vlasnik Kombinata aluminijuma izgubio još jedan spor

Vrhovni sud odbio je zahtjev En plus grupe za reviziju sudskog postupka u kojem je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *