Sastanak EBRD i PKCG: Najavljeno 50 miliona za vjetroelektrane i ulazak u vlasničku strukturu Voli-ja

Privredna komora i Evropska banka za obnovu i razvoj organizovale su danas prezentaciju „Instrumenti finansiranja i podrška malom i srednjem biznisu”.

Prezentacija je , prema riječima potpredsjednika privredne komore Stanka Zlokovića bila usmjerena ka kompanijama koje mogu biti potencijalni klijenti za kreditno finansiranje od strane EBRD-a. Riječ je o kompanijama koje ostvaruju godišnje prihode od minimum četiri miliona eura. Krediti su u minimalnom iznosu od milion eura, i nemaju ograničenja. Takođe, naveo je on, EBRD nudi paket pomoći koja je dijelom bespovratna, a iz koje preduzeća mogu finansirati konsultantske usluge za implementaciju ISO standarda kvaliteta, informacionih sistema i unapređenje menadžmenta.

Evropska banka za obnovu i razvoj nudi izuzetne povoljnosti za naša mala i srednja preduzeća, pa pozivam privrednike da to iskoriste – rekao je Zloković.

Šef kancelarije EBRD u Podgorici Julio Moreno je podsjetio da ova finansijska institucija pruža široku lepezu proizvoda i usluga svojim klijentima. Osnovana je 1991. godine nakon pada Berlinskog zida, sa ciljem da pomogne tada komunističkim zemljama dijela Evrope tranziciju ka tržišnoj ekonomiji. Posluje u 36 zemalja. U Crnoj Gori posluje od nezavisnosti 2006, i kako je naveo Moreno, finansirala je 45 projekata iznosom od oko 450 miliona eura.

Imajući u vidu da ono što finansira EBRD nije ukupna vrijednost projekta, iznos vrijednosti tih projekata je preko 830 miliona – rekao je Moreno.

On je najavio da planiraju ulaganje 50 miliona u vjetroelektranu na Krnovu, a takođe razmatraju učešće u vlasničkoj strukturi kompanije Voli.

Svaka investicija mora da: bude locirana u državi u kojoj EBRD posluje, ima jake komercijalne prognoze, podrži dalji razvoj ekonomije i pomogne razvoj privatnog sektora, ima određeno učešće investitora, prati osnovne bankarske prinicipe, zadovoljava socijalne i ekološke standarde, naveo je predstavnik EBRD Vasilije Jauković. On je dodao da je EBRD tokom 2014. podržala 10 novih projekata sa investicijom od 75 miliona eura, i to u oblastima energetike, finansija, infrastrukture, industrije, trgovine i drugim.

EBRD obezbjeđuje širok spektar finansijskih instrumenata (krediti, učešće u kapitalu, garancije) i savjetodavnih usluga svojim klijentima. EBRD ulaže u privatne kompanije i infrastrukturne projekte. što se korporativnih kredita tiče, njihov minimalni iznos je milion eura za projekte u Crnoj Gori. Kamatna stopa je fiksna ili varijabilna – ona je tržišna jer ne želimo da budemo konkurenti lokalnim bankama već da ih involviramo u projekte kao partnere – rekao Jauković, dodajući da je rok otplate kredita od pet do 15 godina sa grejs periodom.

Ova banka takođe može da učestvuje u kapitalu preduzeća, pri čemu investira iznos od dva do 100 miliona eura, postajući manjinski vlasnik do 35 odsto kompanija.

Prema riječima Matije Dautovića, EBRD kroz podjelu troškova i prenos znanja od međunarodnih i lokalnih konsultanata podržava klijente da rastu i unaprijeđuju svoj biznis. U njihovoj bazi je 6.000 lokalnih i 1.500 međunarodnih konsultanata. EBRD je savjetodavnim uslugama podržala više od 550 preduzeća.

Obezbjeđujemo savjetodavne usluge u oblastima marketinga, strateškog planiranja, sistema kvaliteta menadžmenta, informacionih sistema, organizacije i operacija, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, inženjerskih rješenja, te računovodstvenog i finansijskog izvještavanja – pojasnio je on.

Iskustva saradnje sa EBRD-om predstavio Branko Branković, finansijski direktor kompanije Voli.

Naša saradnja datira od 2009. godine. Uspostavili smo je ne samo sa ciljem da dobijemo kreditna sredstva već da unaprijedimo poslovanje implementacijom standarda i podignemo ga na nivo evropskih kompanija – objasnio je Branković.

Prema njegovim riječima, uz pomoć EBRD Voli je promijenio način vođenja biznisa, unaprijedio finansijski menadžment, edukovao mladi kadar, i intenzivirao saradnju sa kompanijama u regionu.

Uđite u saradnju sa EBRD, otvorite se prema ekspertima iz ove banke. Selektujte mlade ljude koji će implementirati standarde i biti nosioci razvoja kompanije. Naoružajte se strpljenjem i upornošću za ovaj dugotrajni proces koji će sigurno dati dobre rezultate – poručio je Branković.

Predsjednik ETG grupe Mladen Bajković ukazao je predstavnicima EBRD-a da investicije bankarskog sektora u Crnoj Gori nemaju razvojnu komponentu i da je riječ o skupim kreditima. On je upitao da li se sa EBRD može uspostaviti partnerski odnos na projektima koji su u javnom sektoru. U odgovoru na to, Moreno je ocijenio da je u Crnoj Gori previše komercijalnih banaka čija je prosječna kamatna stopa visoka. On je objasnio da EBRD učestvuje u onim projektima koji znače otvaranje novih radnih mjesta, odnosno doprinose razvoju ekonomije.

Cilj Evropske banke za obnovu i razvoj je da finansira projekte koji imaju dugoročne efekte na ekonomiju – zaključio je Moreno.

Izvor: Privredna komora Crne Gore

Check Also

Erste banci uručen treći uzastopni certifikat Employer Partner

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je treći put uzastopno nagrađena Employer Partner certifikatom potvrdivši …

Leave a Reply

Your email address will not be published.