Sava Re: Dividenda skočila na 0,55 eura

Nadzorni odbor i uprava Save RE su zajednički predložili isplatu dividende u iznosu 0,55 eura po dionici. To predstavlja rast od 112% u odnosu na prošlogodišnju isplatu, a trenutno nudi prinos od oko 3,4%.

Predložena dividenda je u skladu s politikom kompanije o isplati 30% konsolidovane dobiti, pri čemu menadžment kod predloga u obzir uzima kapitalizaciju, nove razvojne projekte, kapitalne zahtjeve za podršku organskom rastu te ostale ključne faktore koji utiču na finansijski položaj kompanije.
Očekivana ovogodišnja dobit iznosit će 30,1 miliona eura(u 2014. je ostvareno nešto viših 30,5 miliona). Najveća promjena se očekuje u rezultatu iz djelatnosti reosiguranja (koji bi trebao biti niži za 8,1 miliona), budući da je visoka dobit ostvarena u 2014. bila posljedica povoljnih uslova na tom tržištu.

Check Also

PrinCube – najmanji prenosivi color štampač na svijetu

Kada pomislimo na štampače, velike su šanse da mislimo na one velike i glomazne uređaje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *