Cijeli Nikšić će se napajati strujom iz vjetra

Izgradnja prve vjetroelektrane u Crnoj Gori, na brdu Krnovo između Nikšića i Šavnika, počeće početkom maja, zvanično je saopšteno Vikend novinama u Ministarstvu ekonomije.

Tačan datum gradnje vjetroelektrana na brdu Možura kod Bara još nije poznat, budući da je prvi investititor odustao od gradnje i zatražio prenos ugovora na drugu kompaniju, koja je zainteresovana za realizaciju ovog projekta u našoj državi.

Struja za 70.000 domaćinstava

Izgradnja prve moderne vjetroelektrane bi počeće uskoro, a realizacijom ovog projekata Crna Gora će imati velike benefite. Prvenstveno jer se električna energija dobija iz obnovljih izvora, ekologija je u potpunosti sačuvana, a planirano je i otvaranja novih radnih mjesta. Na Krnovu će se graditi 30 vjetrogeneratora ukupne snage 72 megavata. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije vjetroelektrane Krnovo je oko 160 gigavatsati. Ako uzmemo primjer da jedno crnogorsko domaćinstvo u prosjeku troši oko jedan megavat struje, gradnjom ove vjetroelektrane mogle bi se podmirite potrebe za skoro 20.000 domaćinstava u Crnoj Gori ili oko 70.000 ljudi.

Nakon izgradnje, vjetroelektrana će biti priključena direktno na našu elektroprenosnu mrežu. Crnogorski elektroprenosni sistem je još u avgustu 2011. godine dao saglasnost za priključenje vjetroelektrane Krnovo instalisane snage 72 megavata.

“Zbog gradnje 400 kilovolti dalekovoda od crnogorske obale do Pljevalja, CGES se saglasio da se vjetroelektrana Krnovo priključi u Breznima, a ne na trafostanici Nikšić”, kazali su tada u Ministarstvu ekonomije.

Ministarstvo izdalo dozvole

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je dozvole za gradnju vjetroelektrana na Krnovu i Možuri.

“Imajući u vidu da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo građevinske dozvole za izgradnju obje vjetroelektrane na lokalitetima Krnovo i Možura u narednom periodu se očekuje početak izgranje istih. Početak izgradnje vjetroelektrane na Krnovu je predviđen početkom maja ove godine”, rekli su Vikend novinmama u Ministarstvu ekonomije.

Kada je u pitanju realizacija projekta na brdu Možura između Bara i Ulcinja, ministarstvo zbog odustajanja prvog investitora razmatra da li da prihvati prenos ugovora na drugu firmu koja je zainteresovana za gradnju vjetroelektrana na pomenutoj lokaciji.

“Ugovor o zakupu zemljišta za potrebe izgradnje vjetrolektrane na lokalitetu Možura je zaključen sa konzorcijumom “Fersa & Čelebić” (investitor) u čijem sastavu se nalaze “Fersa Energias Renovables” S.A. iz Španije i “Čelebić” doo iz Podgorice. U skladu sa ugovorom Ministarstvu ekonomije je dostavljen zahtjev od strane investitora za prenos ugovora. U toku je postupak razmatranja pomenutog zahtjeva od strane pravnog tima i do donošenja konačne odluke po ovom pitanju investitor je i dalje u obavezi poštovanja obaveza iz ugovora koji je pokriven bankarskom garancijom za izvršenje obaveza iz istog”, istakli su u Ministarstvu.

Sve ide olaniranom dinamikom

Sa realizavijom projekata gradnje vjetroelektrana u Crnoj Gori se ne kasni, tvrde u Ministarstvu ekonomije.

“Projekat izgradnje vjetrolektrane na lokalitetu Krnovo ne kasni sa realizacijom, a što se tiče projekta izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura u toku je postupak razmatranja pomenutog zahtjeva”, kazali su u Ministarstvu.

Kao ističu u Ministarstvu, postoji interesovanje i drugih investitora za izgradnju vjetroelektrana na drugim lokacijama.

“U skladu sa tim, a na osnovu postojeće zakonske regulative do sada su izdate tri dozvole za mjerenje i istraživanje potencijala vjetra na lokalitetima KO Briska gora (Opština Ulcinj), KO Reževići (Opština Budva) i KO Borje (Opština Žabljak)”, zaključili su u Ministarstvu.

Otkup zagarantovan

Najinteresantnije zone za eksploataciju vjetropotencijala, na osnovu studije koja je prvi put rađena 2007. godine, su priobalna područja sa prosječnom brzinom vjetra od preko šest metara u sekundi i brda oko Nikšića gdje se ta brzina kreće u rasponu od 5,5 metara do 6,5 metara u sekundi.

Iz Ministarstva ekonomije su ranije saopštili da će u prvih 12 godina rada vjetroelektrane, otkupna cijena električne energije biti zagarantovana u skladu sa cijenama definisanim Uredbom o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene struje iz obnovljivih izvora energije i Ugovorom.

Check Also

Pogledajte kako napreduju radovi na autoputu

Kompanija Bemax Montenegro objavila je novi snimak radova na auto putu Bar-Boljare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *