Neto dobit Triglav Grupe iznosila je čak 85,7 miliona eura

Triglav grupa je u 2014. godini dobrim poslovanjem još malo podigla nivo finansijske stabilnosti, ojačala vodeći položaj u Sloveniji i sačuvala čvrstu poziciju u jugoistočnoj Evropi. Uspješno poslovanje u osnovnoj djelatnosti odražavaju povoljan kombinovani količnik (96,3 %) i 13,4 postotna profitabilnost kapitala.

Neto dobit Grupe iznosila je čak 85,7 miliona eura, što je 23 % više nego u 2013. godini, dok je bruto fakturisana konsolidovana premija osiguranja pala za 1 % na 888,2 miliona eura. Lovćen osiguranje, koje je član Triglav grupe, u protekloj poslovnoj godini zadržalo je vodeći položaj na crnogorskom tržištu. U poređenju s godinom 2013. društvo je poboljšalo i neto poslovni rezultat.

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav, na jučerašnjoj sjednici, je potvrdio godišnje izvještaje matičnog društva i Triglav grupe za 2014. godinu i ocijenio poslovanje Grupe kao uspješno.
Triglav grupa, jedna od vodećih osiguravajućih i finansijskih ustanova u jugoistočnoj Evropi, lani je uspješno gradila ulogu prvog igrača na tržištima Slovenije, Crne Gore i Makedonije. U Sloveniji je poboljšala svoj tržišni udio za 0,3 postotna boda na 36,1 %. U Crnoj Gori je njen tržišni udio iznosio 38,2 %. U Makedoniji, gdje Grupa prodaje samo osiguranja imovine, tržišni udio na tom segmentu tržišta osiguranja povećan je za 0,3 postotna boda i to na 17 %. Grupa je najviše – i to za 0,7 postotna boda – poboljšala svoju poziciju u Srbiji, gdje je krajem trećeg tromjesečja 2014. godine njen tržišni udio iznosio 3,7 %. Isti postotak tržišta zauzela ja i u Hrvatskoj, a na cjelokupnom tržištu Bosne i Hercegovine postigla je tržišni udio od 7,6 %. Tržišni udio u Češkoj, gdje se kćerinsko društvo nalazi u postupku prodaje, iznosio je 0,9 posto na tržištu osiguranja imovine.

Na većini tržišta osiguranja na kojima Grupa Triglav posluje osim slabih pozitivnih signala nije došlo do bitnih poboljšanja poslovnog ambijenta. Višegodišnja ekonomska i finansijska kriza izmijenila je kupovne navike osiguranika i narušila privrednu djelatnost. Kvalitet i stepen osiguranja domaćinstava i pravnih lica, zbog toga, se smanjio čak i na srazmjerno dobro razvijenom slovenačkom tržištu, na kojem je Grupa u 2014. godini fakturisala 82,6 % konsolidovane premije osiguranja.

Cjelokupna fakturisana konsolidovana premija osiguranja unutar Grupe iznosila je u 2014. godini 888,2 miliona eura, što je za jedan odsto manje nego godinu dana ranije. Na slovenačkom tržištu Triglav grupa je zabilježila pad od jedan posto fakturisane premije osiguranja. Krajem godine fakturisala je premiju u visini od 700 miliona eura. Zavarovalnica Triglav fakturisala je dva posto manje premija, dok je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica obim fakturisane premije povećala za tri posto. Porast premije Grupa je realizovala na srpskom i makedonskom tržištu i na cjelokupnom tržištu Bosne i Hercegovine. Pad je zabilježen u Hrvatskoj, Crnoj Gori i u Češkoj.

Visoka neto dobit i povoljan kombinovani količnik

Triglav grupa je u osnovnoj djelatnosti dobro poslovala, što pokazuje kombinovani količnik osiguranja imovine u vrijednosti od 96,3 %. Grupa je sa neto dobiti u visini od 85,7 miliona eura ostvarila 13,4 postotnu profitabilnost kapitala i poboljšala za 23 % neto poslovni rezultat prošle godine. Na poslovanje Grupe najviše su uticala dva faktora: još uvijek složeni poslovni ambijent na većini tržišta osiguranja Grupe i izuzetno povoljne prilike na tržištima kapitala.

Visoki nivo finansijske stabilnosti i dobre ocjene boniteta

Finansijsku stabilnost i dobro poslovanje Grupe Triglav odražavaju i visoke ocjene boniteta »A-», koje su u 2014. godini Grupi dale agencije Standard & Poor’s i A.M. Best. Bonitetna ocjena agencije Standard & Poor’s ima stabilnu srednjoročnu prognozu, dok je A.M. Best poboljšala srednjoročnu prognozu sa stabilne na pozitivnu. Na visoki nivo finansijske stabilnosti ukazuje i za 17 % veći cjelokupni kapital, te za 3 % veće tehničke rezerve Grupe u poređenju sa 2013. godinom.

Smanjenje likvidiranih šteta

Likvidirane štete u Triglav grupi u iznosu od 615,7 miliona eura bile su dva posto niže nego u godini 2013. Masovni štetni događaji pogodili su većinu osiguranja Triglav grupe i ukupno prouzrokovali 35,7 miliona eura šteta, od toga u Sloveniji 27,3 miliona eura šteta. Triglav grupa je odgovarajuće reosigurana za takve štete i ima konzervativnu zaštitu u okviru reosiguranja. Masovni događaji na tržištima izvan Slovenije zbog niskog stepena pokrivenosti opštim osiguranjem nisu bitno uticali na poslovanje Grupe, ali imaju važan uticaj na kupovnu moć stanovništva na tim tržištima zbog gubitka prihoda i zbog potrebnih ulaganja u obnovu.

Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, kazao je da je iza grupe godina koju su obilježile povoljne prilike na tržištima kapitala i još uvijek složeni poslovni ambijent u osnovnoj djelatnosti osiguranja kompanije.

Slovenačka privreda je, doduše, pokazala prve znakove oživljavanja, a većina država u jugoistočnoj Evropi skroman ekonomski rast, ali na tržištima osiguranja osjećaju se posljedice dugogodišnje ekonomske krize. Dobrim pomakom ocjenjujemo činjenicu da smo 2014. godine poboljšali poziciju prve osiguravajuće i finansijske grupacije na slovenačkom tržištu, koje je malo u svjetskim dimenzijama, ali spada u razvijenije. Tržišta osiguranja u regionu Adria spadaju u perspektivna područja sa potencijalom rasta, pa zbog toga jačanje našeg položaja i obima poslovanja na tim tržištima shvatamo kao važno strateško usmjerenje. I u budućnosti će Triglav grupa sprovoditi zacrtanu strategiju sa akcentom na postizanje što veće profitabilnosti, finansijske stabilnosti i bezbjednosti poslovanja. Srž poslovanja ostaje na osnovnoj osiguravajućoj djelatnosti. Na slovenačkom tržištu posebnu pažnju ćemo da posvetimo penzijskim osiguranjima, dok ćemo na drugim tržištima jugoistočne Evrope tražiti šanse i dosljedno provoditi aktivnosti za rast i razvitak – kazao je Slapar

Lovćen je sačuvao vodeći položaj na crnogorskom tržištu

Analiza rezultata poslovanja u 2014. godini pokazuje da je Lovćen osiguranje na ukupnom osiguravajućem tržištu Crne Gore, ostvarilo najveći udio u ukupnoj bruto premiji od 36,6%, dok je u strukturi bruto premije neživotnih osiguranja udio Lovćen osiguranja 44,2%. Takođe, Lovćen osiguranje je 100% vlasnik Lovćen životnih osiguranja AD, pa tržišni udio ova dva društva na kraju 2014. godine iznosi 38,2%. U 2014. godini je društvo Lovćen osiguranje ostvarilo pozitivni konsolidovani bruto poslovni rezultat u visini od nešto više od 360 hiljada eura, što je dosta više nego godinu prije toga.

Povodom objave revidiranog izvještaja o poslovanju Zavarovalnice Triglav i Triglav Grupe za 2014. godinu, o karakteristikama poslovanja na tržištu Crne Gore, prof. dr Radenko Purić, izvršni direktor Lovćen osiguranja AD (člana Triglav Grupe) kazao je da je poslovnu godinu koja je za nama tradicionalno karakterisalo liderstvo Lovćen osiguranja na tržištu osiguranja Crne Gore.

radenko-puricNa ovakvu poziciju su uticali kako naš osjećaj za tržišne prilike tako i odnos prema našim klijentima. Razvijanjem »Lovćen lojalnost« programa postali smo prvo osiguravajuće Društvo u Crnoj Gori koje nagrađuje vjernost svojih osiguranika. U dijelu automobilskih šteta svojim osiguranicima smo, kao prvi, ponudili i novi servis, android mobilnu aplikaciju pod nazivom „Lovćen auto štete“ koja omogućava našim osiguranicima brzo informisanje o koracima koje treba preduzeti pri nastanku saobraćajne nezgode, kao i njenu prijavu našoj službi obrade šteta – kazao je Purić.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 13. avgust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *