SRB: Komercijalna banka povećala tržišni udio

Komercijalna banka zabilježila je u 2014. obim poslovanja od 42,5 milijardi dinara, što joj je obezbijedilo tržišno učešće od oko 13 odsto, saopšteno je iz banke.

Ostvareni dobitak iznosi 4,8 milijardi dinara, a neraspoređeni dobitak iz prethodnih godina 2 milijarde dinara, tako da akcionari Banke, među kojima je najveći Republika Srbija, mogu da raspolažu dobitkom za raspodjelu u ukupnom iznosu od 6,8 milijardi dinara.

Kako je navedeno, ispunjeni su svi ciljevi zacrtani za prethodnu godinu, a uz ispunjene sve parametre propisane Zakonom o bankama, ostvaren je prinos na akcijski kapital 11,9%, prinos na ukupan kapital 7,1% i prinos na aktivu 1,2%.

Osnovni pokazatelj sigurnosti poslovanja – adekvatnost kapitala, na kraju 2014. godine iznosi 17,7%, što je za pet odsto više od propisanog minimuma.

“Cilj menadžmenta Banke je da u saradnji sa akcionarima obezbijedi povećenje vrijednosti kapitala u periodu koji prethodi privatizaciji Banke koja je planirana za 2017. godinu. Rezultati iz 2014. godine potvrđuju da smo na dobrom putu da taj cilj ostvarimo”, saopšteno je iz Komercijalne banke.

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.