Izabran menandžment Komercijalne banke Budva, izvršni direktor Vojka Tripković

Glavni izvršni direktor Komercijalne banke Budva je Vojka Tripković, za izvršnog direktora za finansije i računovodstvo i upravljanje rizicima imenovana je Vesna Petrović, a za izvršnog direktora za poslovanje sa stanovništvom i operativne funkcije Zvonko Peković, odlučeno je na 29. sjednici Odbora direktora te banke.

Vojka Tripković je diplomirani ekonomista,a u svom dugogodišnjem radnom iskustvu obavljala niz odgovornih i rukovodećih poslova.

“Bila je član upravnog odbora u kompanijama MK Group DOO Beograd, Granexport AD Pančevo i brokerske kuće M&V Investments Beograd, bila je na pozicijama finansijskog direktora i direktora u kompanijama kao što su MK Commerce DOO Novi Sad (današnji MK Group Beograd) i Sunoko DOO Novi Sad“, saopšteno je iz Komercijalne banke.

Bankarsko iskustvo stekla je u Komercijalnoj banci Beograd obavljajući aktivnosti na realizaciji ino-kreditnih linija, ocjene investicionih projekata i kreditne analize u postupku odobravanja investicionih kredita, praćenja kreditnog portfolija i monitoringa klijenata.

Vesna Petrović je kao diplomirani ekonomista i ovlašćeni revizor sa dvanaestogodišnjim radnim angažmanom u KPMG DOO Beograd, stekla iskustvo vršeći veliki broj revizija finansijskih izvještaja za banke, osiguravajuća društva i preduzeća, iskustvo u due dilligence aranžmanima, davanju savjetodavnih usluga u vezi sa upravljanjem rizicima i poboljšanjem poslovnih performansi.  Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije i Udruženja ovlašćenih računovođa Velike Britanije ACCA“, navodi se u saopštenju.

Zvonko Peković je takođe diplomirani ekonomista, sa višegodišnjim bogatim iskustvom u sferi bankarstva. Osim radnog angažmana u Komercijalnoj banci AD Budva kao direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom, obavljao je niz rukovodećih i odgovornih poslova u privrednim subjektima čija je osnovna djelatnost bankarsko poslovanje kao što su Erste bank AD Podgorica, Societe Generale Group AD Podgorica i ostvarivao zapažene rezultate rada.

Novi menadžment stupio je na dužnost 22. februara sa četvorogodišnjim mandatom.

Komercijalna banka ad Budva je na tržištu Crne Gore više od dvije decenije.

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.