Izabran menandžment Komercijalne banke Budva, izvršni direktor Vojka Tripković

Glavni izvršni direktor Komercijalne banke Budva je Vojka Tripković, za izvršnog direktora za finansije i računovodstvo i upravljanje rizicima imenovana je Vesna Petrović, a za izvršnog direktora za poslovanje sa stanovništvom i operativne funkcije Zvonko Peković, odlučeno je na 29. sjednici Odbora direktora te banke.

Vojka Tripković je diplomirani ekonomista,a u svom dugogodišnjem radnom iskustvu obavljala niz odgovornih i rukovodećih poslova.

“Bila je član upravnog odbora u kompanijama MK Group DOO Beograd, Granexport AD Pančevo i brokerske kuće M&V Investments Beograd, bila je na pozicijama finansijskog direktora i direktora u kompanijama kao što su MK Commerce DOO Novi Sad (današnji MK Group Beograd) i Sunoko DOO Novi Sad“, saopšteno je iz Komercijalne banke.

Bankarsko iskustvo stekla je u Komercijalnoj banci Beograd obavljajući aktivnosti na realizaciji ino-kreditnih linija, ocjene investicionih projekata i kreditne analize u postupku odobravanja investicionih kredita, praćenja kreditnog portfolija i monitoringa klijenata.

Vesna Petrović je kao diplomirani ekonomista i ovlašćeni revizor sa dvanaestogodišnjim radnim angažmanom u KPMG DOO Beograd, stekla iskustvo vršeći veliki broj revizija finansijskih izvještaja za banke, osiguravajuća društva i preduzeća, iskustvo u due dilligence aranžmanima, davanju savjetodavnih usluga u vezi sa upravljanjem rizicima i poboljšanjem poslovnih performansi.  Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije i Udruženja ovlašćenih računovođa Velike Britanije ACCA“, navodi se u saopštenju.

Zvonko Peković je takođe diplomirani ekonomista, sa višegodišnjim bogatim iskustvom u sferi bankarstva. Osim radnog angažmana u Komercijalnoj banci AD Budva kao direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom, obavljao je niz rukovodećih i odgovornih poslova u privrednim subjektima čija je osnovna djelatnost bankarsko poslovanje kao što su Erste bank AD Podgorica, Societe Generale Group AD Podgorica i ostvarivao zapažene rezultate rada.

Novi menadžment stupio je na dužnost 22. februara sa četvorogodišnjim mandatom.

Komercijalna banka ad Budva je na tržištu Crne Gore više od dvije decenije.

Check Also

U Crnoj Gori 7,6 hiljada turista, 30 odsto više nego u istom periodu prošle godine

U Crnoj Gori trenutno boravi oko 7,6 hiljada turista, što je 30 odsto više u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *