Koje će vještine biti potrebne da se zaposlite u 2015. godini?

Danas smo svi svjesni činjenice da fakultetska diploma nije sigurna ulaznica u svijet rada. Sigurno pomaže, ali nije garang.

Poslodavci su sve više prilikom zapošljavanja koncentrisani na meke vještine (soft skills) kao što su timski rad ili komunikacione vještina.

NACE (The National Association of Colleges and Employers) je nedavno objavila rezultate istraživanja unutar kojeg su poslodavce ispitivali o vještinama koje su im prioritetne prilikom zapošljavanja. Lista od deset odlika i vještina koje najbolje kotiraju kod poslodavaca, poredanih po bitnosti, izgleda ovako:

1. Sposobnost rada u timu
2. Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema
3. Sposobnost verbalne komunikacije s ljudima unutar i izvan kompanije
4. Sposobnost planiranja, organizovanja i određivanja prioriteta
5. Sposobnost prikupljanja i analiziranja informacija
6. Sposobnost analiziranja kvantitativnih podataka
7. Tehnološka znanja vezana uz posao
8. Rad u pojedinim softverima
9. Sposobnost pisanja izvještaja
10. Sposobnost uticanja na druge

Primijetićete da se među prvih pet nalaze meke vještine, odnosno one vještine koje svjedoče u korist saradnje i komunikacije unutar radnog kolektiva.

U drugoj polovini se nalaze specifični setovi vještina, kao što su analitički mindset, rad na računaru i slično. Danas svjedočimo sve većem stepenu digitalizacije i bez računarskih znanja i razumijevanja podataka teško da se možemo probiti na tržištu rada.

Zaključak: u 2015. godini razmislite kako da uključite meke vještine u CV te se usmjerite na vlastitu socijalnu i emocionalnu inteligenciju.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.