Srpske banke dobijaju konkurenciju

U Srbiji će biti uveden institut elektronskog novca, što bi trebalo da modernizuje i unaprijedi platni promet u zemlji i sa inostranstvom. Novi Zakon o platnim uslugama koji je Skupština Srbije usvojila u četvrtak prvi put reguliše i plaćanje preko interneta i mobilnih telefona.

Taj zakon stupiće na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, a počeće da se primjenjuje od 1. oktobra 2015. godine, osim nekoliko odredbi koje će se primjenjivati od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Zakon bi trebalo da omogući veću konkurenciju u platnom prometu, uvodi platne institucije i instituciju elektronskog novca, uređuje tri oblasti: platni sistem zemlje, elektronski novac i platni promet, a trebalo bi da poveća zaštitu korisnika tih usluga i konkurentnost na tržištu.

Novi zakon uređuje “internet” i plaćanja preko mobilnih telefona i preko telekomunikacionih kompanija, a trebalo bi da omogući kvalitetniju i raznovrsniju uslugu plaćanja. Građanima će biti omogućeno da sve poslove koje su do sada obavljali u bankama mogu da obave preko pružalaca platnih usluga, izuzev stambenih kredita i oročene štednje.

To će omogućiti da brzo i jednostavno, bez odlaska u banku i uz znatno niže troškove, šalju i primaju novac iz inostranstva, da obavljaju sve vidove plaćanja i naplate, da koriste posebne vrste kreditnih i platnih kartica koje mogu biti namijenjene za odredjenu vrstu kupovine i koje ne moraju biti vezane za tekući račun.

Zakon o platnim uslugama omogući će i veću i raznovrsniju ponudu kratkoročnih kredita, kreditnih i platnih kartica, niže troškove provizije prilikom plaćanja, manje troškove konverzije valuta, poslovanja i povoljnijeg investicionog ambijenta, uz otvaranje novih radnih mjesta.

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.