Rusi traže poništenje ugovora sa Unipromom

U podgoričkom Privrednom sudu juče su održana dva pripremna ročišta po tužbi ruske En plus grupe protiv Kombinata aluminijuma u stečaju, kao prvotuženog i kompanije Uniprom, vlasništvo Veselina Pejovića, kao drugotuženog u sporu.

Postupajući sudija u oba predmeta Dijana Raičković odložila je oba ročišta glavne rasprave za 13. februar, kada će sud izvesti dokaze koje su predložile stranke u sporu, piše Dan.

Rusi tužbama traže da sud oglasi ništavnim ugovor o poslovno tehničkoj saradnji koji je stečajni upravnik Veselin Perišić potpisao sa Unipromom, a drugom tužbom se traži poništaj kupoprodajnog ugovora između KAP-a i Uniproma, kao i aneksa ugovora, koji je potpisan 11. septembra.

Produžetak ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kao i aneks kupoprodajnog ugovora potpisani su istog dana, nakon što je dan ranije u prostorijama KAP-a održana maratonska sjednica odbora povjerilaca koji je zasjedao jer je Pejović umjesto ugovorenih 28 miliona za kupovinu imovine KAP-a, uplatio samo četiri miliona. Zahvaljujući glasovima članova odbora povjerilaca Ministarstva finansija i Elektroprivrede, koji su preglasali ruski CEAK, kojim upravlja Oleg Deripaska, stečajni upravnik je dobio saglasnost da Unipromu produži rok za uplatu 24 miliona eura do kraja marta iduće godine, a da u tom periodu ta kompanija upravlja KAP-om po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji.

Zastupnik En plus grupe Pavle Tripković istakao je na jučerašnjem ročištu da se radi o nezakonitom ugovoru o prodaji KAP-a, koji je proizašao iz odluke stečajnog upravnika o prihvatanju ponude Uniproma od 28. februara ove godine.

U momentu donošenja te odluke na snazi je bio Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko metalurškom repro-lancu, koji je predviđao isključivu i obavezujuću prodaju imovine kroz prodaju cjelokupne imovine (Zakon DF-a, prim.aut.), rekao je on.

En plus grupa, kako je kazao, nije podnijela prigovor protiv odluke stečajnog upravnika o prihvatanju ponude Uniproma, ali jesu drugi povjerioci.

– Taj prigovor se pokazao kao nedjelotvorno pravno sredstvo, kazao je Tripković koji smatra da bi uskraćivanje prava En plus grupi na vođenje parničnog postupka i eventualno odbijanje tužbe kao nedozvoljene, zbog toga što u stečajnom postupku nijesu podnijeli prigovor na radnju stečajnog upravnika, značilo uskraćivanje prava na sudsku zaštitu.

Perišić je kazao da En plus grupa ne može da ima veći obim prava u odnosu na druge

povjerioce, te da je tužba nedozvoljena. Takođe, tvrdi, odluka o prihvatanju ponude Uniproma nije u suprotnosti sa zakonom, pa ni Zakonom o zaštiti državnih interesa u rudarsko metalurškom repro-lancu, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, čime je taj zakon uklonjen iz pravnog sistema.

Na drugom oglasu prodata je cjelokupna imovina koja nije prodata na prvom oglasu, rekao je Perišić.

Zastupnik Uniproma Kseiija Franović istakla je da je poštovan Zakon o stečaju.

Ukoliko bi se ugovor tretirao kao iistitut obligacionog prava, ne postoji nijedan propis koji je prekršen, niti je zaključenjem ugovora povrijeđen moral društva, rekla je ona.

Kad bi svi tužili, stečaj se ne bi nikad završio

En plus grupa nije podnijela prigovor ni na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji je Perišić sklopio sa Unipromom, a potraživanje Rusa od 43,4 miliona priznato je u trećem isplatnom redu. Tripković je istakao da je taj ugovor zaključen bez saglasnosti odbora povjerilaca i stečajnog sudije, dok je Perišić ukazao da u KAP-u ima 2,3 hiljade povjerilaca.

Stečaj se nikad ne bi okončao kada bi se prihvatilo stanovište tužioca da svako od njih pojedinačnim tužbama može da pobija radnje stečajnog upravnika, rekao je Perišić.

Check Also

Da li će se pad kriptovaluta odraziti na klimu?

Ogromna potrošnja energije jedva se smanjila uprkos tome što je iznos u visini jednog triliona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.