Od Brkovića traže 7,34 miliona

Sudija Privrednog suda Dijana Raičković zaključila je juče ročište glavne rasprave u sporu koji vodi NLB interfinans iz Ciriha sa Vektrom Montenegro zbog 7,34 miliona eura.

Presuda će, kako je najavljeno, strankama u sporu biti dostavljena poštom poslije novogodišnjih praznika.

Radi se o potraživanju koje stečajna uprava Vektre Montenegro, vlasnika Dragana Brkovića, nije priznala NLB interfinansu u stečajnom postupku, a koje se odnosi na kamate obračunate na kredit odobren Brkovićevoj kompaniji.

Zastupnik NLB interfinansa Miloš Komnenić na jučerašnjem ročištu precizirao je tužbeni zahtjev i istakao da se od ukupnog potraživanja 3,59 miliona odnosi na ugovorenu zateznu kamatu, 230,6 hiljada eura na ime neisplaćenih naknada za reprogram kredita, a 3,52 miliona eura po osnovu ugovora o asignaciji.

Zastupnik Vektre Montenegro Aleksandra Mihajlović u završnoj riječi predložila je sudu da odbije tužbeni zahtjev kao naosnovan.

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.