Duvanski u minusu 300 hiljada

Neto gubitak Duvanskog kombinata Podgorica (DKP) na kraju prvog polugodišta smanjen je u odnosu na isti prošlogodišnji period 2,7 puta na 299,22 hiljade eura.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji su objavljeni na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV), poslovni prihodi DKP-a su na kraju juna bili 39,3 odsto manji u odnosu na uporedni period i iznosili su 2,07 miliona eura. Rashodi su u odnosu na isti prošlogodišnji period smanjeni 20,6 odsto na 3,37 miliona.

Troškovi materijala iznosili su 1,81 milion, zarada, naknada i ostali lični rashodi 1,3 miliona, a amortizacije i rezervisanja 15,66 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi bili su 237,73 hiljade eura.

Ukupna aktiva preduzeća, u kojem 28,35 odsto udjela pripada Investiciono-razvojnom fondu (IRF), vrijedila je 20,18 miliona eura, što je 4,5 odsto više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak iznosio je 35 miliona, dugoročna rezervisanja i obaveze kompanije 5,25 miliona, a kratkoročna 30,45 miliona eura.

Check Also

Veće plate i bonus Njemcima zaposlenim u državnom sektoru

Oko 3,5 miliona zaposlenih u državnim firmama i javnoj upravi u Njemačkoj dobiće povećanje zarada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *