Za otpremnine u Brodogradilištu skoro milion eura iz budžeta!

Vlada je danas usvojila Prijedlog za rješavanje viška zaposlenih u “Jadranskom brodogradilištu“ AD Bijela. Ocijenivši da je smanjenje broja zaposlenih jedan od neophodnih koraka ka uspješnoj privatizaciji brodogradilišta, Vlada je odobrila da se za otpremnine zaposlenih po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa i isplatu zaostalih doprinosa obezbijedi ukupno 951.506 eura.

“Jadransko brodogradilište“ AD Bijela, se obratilo Ministarstvu saobraćaja i pomorstva zahtjevom za rešavanje prekobrojno zaposlenih u kompaniji.

“U “Jadranskom brodogradilistu“ AD Bijela na dan 30.jun.2014 . godine, radi ukupno 446 zaposlenih, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i posljedica je kontinualnih napora koji se godinama ulažu u tom pravcu i pored ovako velikog smanjenja, a obzirom na postojeće kapacitete “Jadranskog brodogradilišta“ AD Bijela, i sadašnji broj zaposlenih značajno prevazilazi onaj koji je neophodan da bi se moglo poslovati pozitivno u uslovima višegodišnje krize na svjetskom brodoremontnom tržištu i, posljedično, uslijed značajno smanjenog obima posla i nužnosti isto takvog umanjenja nivoa cijena remontnih usluga radi konkurentnosti”, ističe se u prijedlogu Ministarstva dostavljenog Vladi.

Kako su dodali, na osnovu dopisa Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte – tenderske komisije za privatizaciju, od 20. decembra 2013. godine, u kome se između ostalog navodi da je donešena odluka da se obezbjede sredstva u visini od 1,5 miliona eura u svrhu rješavanja dijela prekobrojnih zaposlenih, “Jadransko brodogradiliste“ AD Bijela JE u pomenutom zahtjevu dostavilo spisak od 49 zaposlenih koji će napustiti kompaniju putem sporazumnog raskida radnog odnosa uz isplatu otpremnina.

“Ukupna sredstva neophodna za ovu svrhu iznose 951.506,93 eura, od čega je za otpremnine potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 724.000 eura. Napominjemo da je zaključkom Vlade Crne Gore sa sjednice od 6. marta 2014. godine, prihvaćen Prijedlog za rješavanje viška zaposlenih u Jadranskom brodogradilištu AD Bijela za isplatu otpremnina u iznosu od 686.500 eura, koji je realizovan”, ističe ovaj vladin resor.

Pokušaj prodaje 61,57 odsto državnog kapitala AD “Jadransko brodogradilište“ nije realizovan iz razloga jer jedina ponuda koja je dostavljena na tenderu nije bila formalno ispravna.

Check Also

Apple sljedeće godine predstavlja najskuplji iPhone do sada

Apple istražuje mogućnost lansiranja još skupljeg iPhone ‘Ultra’ telefona, koji bi bio napredniji od modela …

Leave a Reply

Your email address will not be published.