“Stratex Development” – najveći manjinski akcionar “Budvanske rivijere” zahtijeva isplatu akumulirane dobiti

“Apsurdno je da se Udruženje manjinskih akcionara stavlja na stranu većinskog akcionara – Vlade i državnih fondova i podržava ih u namjeri da nastave sa dosadašnjom praksom neisplaćivanja dividende”, ističe se u reagovanju kompanije Stratex Development Neila Emilfarba povodom tvrdnji Udruženja manjinskih akcionara Budvanske rivijere da bi isplata dividende ugrozila likvidnost.

Stratex je sa 8,28 odsto najveći manjinski akcionar HG Budvanska rivijera i tražio je isplatu akumilirane dobiti od 2004. godine od 3,07 milion eura.

“Ne stoje navodi da bi realizacija ove odluke ugrozila likvidnost društva jer finansijski pokazatelji ne ukazuju na to. Naime, poslovanje društva je sezonsko, što podrazumijeva da je u prvom kvartalu, zbog pripreme sezone, odliv novca mnogo veći od priliva, pa analiza poslovanja društva na osnovu finansijskih pokazatelja za prvi kvartal, kako to u tekstu navode iz Udruženja, ne daje realnu sliku poslovanja društva”, dodaje se u reagovanju.

U prilog toj činjenici, kako napominju iz Stratexa, govore i podaci iz Revizorskog izvještaja o poslovanju društva za 2013. po kojem su na dan 31.12.2013. godine dugoročni finasijski plasmani iznosili 4,03 mliona, a kratkoročni 4,277 miliona (depoziti kod banaka), dok su gotovina i gotovinski ekvivalenti iznosili 732 hiljade.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

“Takođe, iskazi o tokovima gotovine pokazuju stanje gotovine na (31.12.2013. u iznosu 3.351.000 eura”, napominje se u reagovanju. Stratex navodi da isplata dividende ne bi ni na koji način ugrozila poslovanje društva jer ne bi bila vremenski ograničena već bi bila isplaćena “mogućnosti društva”.

Kompanija likvidna jer za 13 platu dijeli 300 hiljada eura

U prilog činjenici da likividnost društva ne bi bila ug rožena isplatom dividende Stratex navodi da je Odbor direktora u 2012. i u 2013. godini donio odluke da se radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme isplati 13 dodatna zarada.

Oni su procjenili da je isplata za ove dodatne zarade vrijedila oko 300 hiljada eura “što je približno jednako prosječnom iznosu dividende po godini koja je trebalo da bude isplaćena”.

“Podsjećamo da je neto dobit za 2013. iznosila 575.040 eura, i da je najprije postojao predlog o isplati dividende. Dakle, menadžment je cijenio da isplata dividende po ovom osnovu neće ugroziti likvidnost društva, pa je onda taj predlog povučen”, navodi se u reagovanju.

Check Also

Prijavite se za besplatnu online radionicu „Google alati u turizmu“

ICT Hub, u saradnji sa partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.Me iz …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *