CKB krši Zakon o zaštiti ličnih podataka?

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica CKB krši Zakon o zaštiti ličnih podataka jer broj žiro-računa sačinjava upotrebljavajući matični broj klijenta, utvrdila Agencija za zaštitu ličnih podataka AZLP.

Brojevi žiro-računa u CKB sačinjavaju se od oznake banke (510), kompletnog matičnog broja klijenta i dva broja koja su različita za svakog pojedinca. To u praksi znači da kad klijent ove banke drugom fizičkom ili pravnom licu dostavi broj žiro računa radi uplate ili isplate, druga strana ima uvid u njegov matični broj i može da ga zloupotrijebi ili da otkrije podatke o njegovom imovnom, zdravstvenom stanju.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

“Generisanje matičnog broja na žiro-računu, kako je to u slučaju CKB, predstavlja obradu ličnih podataka u većem obimu i takav način obrade je suprotan članu 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”, stoji u mišljenju AZLP.

Iz Agencije upozoravaju na to da banka može imati matični broj klijenta, te podatke o vlasnicima i brojevima računa otvorenih u banci, ali da se te informacije, shodno Zakonu o bankama, smatraju bankarskom tajnom.

“Savjet smatra da se prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa u CKB obrađuju lični podaci u većem obimu nego što dozvoljava Zakon o zaštiti ličnih podataka, zbog čega će Agencija izvršiti nadzor u toj banci”, zaključuje se u mišljenju koje je potpisao predsjednik Savjeta AZLP Šefko Crnovršanin.

Check Also

Monteput: Za nepuni mjesec, auto-putem prošlo 293.000 vozila, ukupan prihod 1.131.086 eura

Od početka naplate putarine na auto-putu “Princeza Ksenija” pa sve do ponoći 15. avgusta, prošlo …

Leave a Reply

Your email address will not be published.